Objasněnost trestných činů ve Zlínském kraji vzrostla na 68,48 %
Objasněnost trestných činů ve Zlínském  kraji vzrostla na 68,48 %

Zlínský kraj - Ve Zlínském kraji se v roce 2018 stalo 6 199 trestných činů, což je o 668 méně, než v roce 2017. Je to největší celkový pokles kriminality v rámci celé ČR. Policisté vloni objasnili 4 245 trestných činů, tedy 68,48 procent ze všech trestných činů. Objasněnost vzrostla o 5,98 procent a my jsme se tak za loňský rok stali v objasněnosti nejúspěšnějším krajským ředitelstvím v rámci celé ČR.
V okrese Zlín se vloni stalo 2 063 trestných čin, v Uherském Hradišti 1 388 trestných činů, v okrese Vsetín 1 542 a v Kroměříži 1 206.
   V roce 2018 jsme v souvislosti s trestnou činností stíhali 4 113 osob, z toho 1 460 recidivistů, 627 žen, 103 trestných činů spáchali mladiství ve věku 15 – 17 let a dalších 78 děti, kterým ještě nebylo 15 let.
   Počet násilných trestných činů ve srovnání s předchozím rokem vloni stoupl na 625, oproti předloňským 565. V oblasti násilné trestné činnosti jsme šetřili 7 vražd, v roce 2017 6 vražd.
Vloni u nás bylo nahlášeno 112 mravnostních trestných činů, což je o jeden více než v roce 2017. K poklesu došlo na úseku majetkových trestných činů, v loňském roce jsme zaevidovali 2 118 skutků, což je o 571 méně než v roce 2017. Pokles evidujeme také u hospodářské kriminality na 888 oproti předloňských 1 028 skutků.
   Na úseku drogové kriminality jsme v loňském roce zjistili 143 trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů (r. 2017 133) a dále 9 případů nedovoleného pěstování rostlin obsahující omamnou a psychotropní látku (pěstírny konopí).
   V roce 2018 jsme v celém Zlínském kraji zaregistrovali 67 068 přestupků, což na nárůst o 9 531 přestupků. Největší nárůst evidujeme u přestupků v dopravě, kterých přibylo o 9 285 (r. 2017 – 43 728 a rok 2018 – 53 013 přestupků). Na linku tísňového volání 158 vloni průměrně volalo 168 osob denně, přičemž délka jednoho hovoru se průměrně pohybovala 2 minuty a 10 sekund.
Co se týká řidičů přistižených pod vlivem alkoholu, tak za loňský rok evidujeme 2 598 podnapilých řidičů, což je o 196 více než v roce 2017. Počet přistižených řidičů pod vlivem drog kles na 345 z předloňských 377.

Priority Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2019:

POSÍLENÍ PREVENTIVNÍCH A PROFYLAKTICKÝCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI TERORISMU (měkké cíle)
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
- jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
- motocyklisté, cyklisté, chodci – zaměření na dodržování pravidel a bezpečného chování ve vztahu ke zranitelným účastníkům silničního provozu
- bezpečný dopravní prostor – vyhledávání komunikačních závad a navrhování dopravně inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
viditelný dohled nad silničním provozem – preference tzv. viditelného dohledu nad silničním provozem a na silničních tazích s vyšší intenzitou provozu a úsecích s vyšším rizikem vzniku závažných dopravních nehod.
DROGOVÁ PROBLEMATIKA
MRAVNOSTNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
mjr. Mgr. Lenka Javorková, mluvčí Policie ČR Zlín