Městská policie bilancovala: Vsetín je stále bezpečným městem
Městská policie bilancovala: Vsetín je stále bezpečným městem
foto: Jana Raszková

Vsetín - Vsetínští zastupitelé se na svém dubnovém zasedání seznámili s výroční zprávou Městské policie Vsetín za rok 2017. Ta loni řešila například 658 přestupků proti veřejnému pořádku, 90 přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, přes 130 závad a 3051 přestupků v oblasti dopravy. I přes tato čísla patří Vsetín i nadále k nejbezpečnějším městům.
„Městská policie v loňském roce disponovala 21 strážníky v přímém výkonu služby, kterým velí ředitel a jeho zástupce. Od září nastoupil také jeden asistent prevence kriminality, který bude vykonávat svou činnost po dobu jednoho roku,“ přiblížil personální obsazení městské policie starosta Jiří Růžička, který je jejím nejvyšším velitelem.
   Všichni strážníci během roku absolvují pravidelný výcvik, šest z nich je navíc specializováno pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. „Jsou připraveni na vstupování do bytů při ohrožení života či při záchranných pracích během živelních pohrom. Máme také vytvořenu speciálně vybavenou pořádkovou jednotku, jež je nasazována společně s policisty ČR například při rizikových hokejových zápasech,“ představil specialisty v uniformách městské policie její ředitel Patrik Pecina a dodal, že jeho lidé jsou také vybaveni a proškoleni pro odchyt zvířat.
   V roce 2017 MP zadokumentovala celkem 4584 přestupků, což je o 368 přestupků méně než předloni. Nejvíce bylo již tradičně přestupků v dopravě (3051), dále pak 658 případů narušování veřejného pořádku a 310 přestupků proti majetku. Nejvíce přestupků, a to 2005, bylo strážníky řešeno blokovou pokutou, dalších 963 řešili policisté domluvou. Téměř 1500 přestupků pak bylo předáno k řešení správnímu orgánu, 146 si jich převzala Policie ČR.
    „Zadokumentovali jsme i 148 přestupků proti občanskému soužití. Šlo zejména o případy vzájemného verbálního či fyzického napadání mezi příbuznými a sousedy. V rámci města se také osvědčil intervenční tým, jenž se zaměřuje na řešení případů nezletilců,“ říká dále Pecina.
   V oblasti přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistili strážníci 90 případů podávání alkoholu osobám mladším 18 let, 22 případů kouření tam, kde je to zakázáno. Při běžné činnosti bylo také zjištěno 27 mladistvých pod vlivem alkoholu. Celkem 28 x museli strážníci podnapilou dospělou osobu převézt na záchytku v Kroměříži.
   Přestupky však páchají také majitelé psů. Loni jich zákon překročilo 36. Navíc strážníci zajišťovali ve 141 případech odchyt zvířat, většinou psů a koček, které byly následně umístěny do městského útulku.
   Městská policie registrovala i 32 případů založení černé skládky. Odhalení jejích původců je podle Peciny problematické, neboť veřejnost dlouhodobě odmítá se strážníky v této oblasti spolupracovat.
„Celkově lze říci, že loňský rok nebyl co do počtu zaznamenaných přestupků a jejich druhů v porovnání s předcházejícími nijak výjimečný, spíše bych řekl, že lehce klidnější než ten předcházející,“ říká ředitel MP a dodává, že Vsetín tak i nadále patří k nejbezpečnějším městům v republice.
   Městská policie se již delší dobu potýká s nedostatkem strážníků. „Konkurovat podmínkám v soukromém sektoru je v době rozmachu ekonomiky těžké. Mladí lidé nemají o službu u městské policie příliš zájem,“ uzavírá Pecina s tím, že mu v současné době do naplnění tabulkových míst schází čtyři strážníci.
Jiří Žůrek