Komunikace se od listopadu řídí Plánem zimní údržby
Komunikace se od listopadu řídí Plánem zimní údržby
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - Zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost komunikací. To je hlavním úkolem Plánu zimní údržby, který začal platit v pátek 1. listopadu a potrvá do 31. března příštího roku.
   Plánem zimní údržby se každoročně řídí pracovníci společností TS Valašské Meziříčí, s. r. o. a Technické služby města Valašské Meziříčí, p. o.
   Od 1. listopadu po dobu pěti měsíců zmírňuje jak technika, tak pracovníci dopad zimních klimatických podmínek v předem daných časech. „Komunikace a chodníky v centru města, u škol a školek či v trase MHD budou odklizeny nebo posypány primárně. Poté se nasazuje technika a lidé v dalších částech města,“ uvedla Dagmar Hermannová referentka odboru komunálních služeb.
Již několik let disponují vozidla zimní údržby přístrojem GPS, který předává data i do počítače. „Známe tak nejen jejich pohyb, ale s určitostí dokážeme také říct, který stroj měl například zapnutý sypač nebo spuštěnou radlici,“ vysvětlila místostarostka Zdislava Odstrčilová.
   Zároveň prosíme všechny občany o opatrnost v tomto zimním období, abychom předcházeli případným úrazům.
   V případě potřeby je možné kontaktovat pracovníky zajišťující zimní údržbu na dispečerském čísle - 720 311 745
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí