K zápisu prvňáčků letos poprvé i prostřednictvím internetu
K zápisu prvňáčků letos poprvé i prostřednictvím internetu
Letos budou moci rodiče poprvé využít k zápisu prvňáků internet. foto: Jiří Žůrek

Vsetín - Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se letos uskuteční na počátku dubna. Rodiče nebo zákonní zástupci musí k zápisu přinést rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2012.
   „Ve školách zřizovaných městem, tedy ZŠ Luh, ZŠ Ohrada, ZŠ Rokytnice, ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky, budou zápisy ve středu 4. a ve čtvrtek 5. dubna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Základní škola Integra Vsetín stanovila dobu konání zápisu na úterý 3. dubna od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin,“ sděluje místostarostka Simona Hlaváčová.
   Dítě narozené od 1. září 2012 do 30. června 2013 může být zapsáno již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2012 je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2013 jsou potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
   „Letos poprvé budou moci rodiče využít k registraci k zápisu i portál pro přijímání dětí ke vzdělávání ve městě Vsetíně,“ informovala Jana Janovská, vedoucí oddělení školství vsetínské radnice. Rodiče zde najdou nejen všechny aktuální informace k zápisu, ale po zadání příslušných údajů o dítěti jim systém vygeneruje žádost o přijetí do vybrané ZŠ i s možností tisku, případně i žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí, popřípadě i žádost o odklad povinné školní docházky odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu. Kdo nemá možnost tisku, vytiskne mu ji přímo škola při zápisu. Je třeba pamatovat na to, že pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká mu povinnost předškolního vzdělávání. Nový systém budou moci využívat již letos i rodiče dětí pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách.
Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Jiří Žůrek