Je vybráno. Provozovatelem Nemocnice Valašské Meziříčí zůstává na dalších 35 let AGEL
Je vybráno. Provozovatelem Nemocnice Valašské Meziříčí zůstává na dalších 35 let AGEL
Vizualizace foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Dalších 35 let. Přesně tak dlouho by podle výsledku soutěže na nového provozovatele valašskomeziříčské nemocnice měl zajišťovat péči o pacienty současný nájemce spadající pod skupinu AGEL.

Rok a půl trvala příprava zadávacích podmínek jedné z nejdůležitějších smluv v historii města. Otázkou bylo, kdo bude od 1. ledna 2024 zajišťovat chod Nemocnice Valašské Meziříčí? Na výsledek v České republice ojedinělé soutěže čekalo nejen vedení města, ale zejména 85 tisíc obyvatel přilehlého regionu. „Pozemky i budovy v areálu nemocnice jsou ve vlastnictví města s tím, že se současným nájemcem – spadajícím pod skupinu AGEL, máme uzavřenu smlouvu do letošního 31. prosince. Bylo tedy nezbytné vyhlásit soutěž na nového provozovatele. Protože se jednalo o právně i legislativně velmi složitý proces, oslovili jsme renomované odborníky, kteří nám s přípravou pomáhali,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Nyní je už však jasno, kdo bude valašskomeziříčskou nemocnici provozovat dalších 35 let. „V rámci koncesního řízení jsme obdrželi jedinou nabídku a to od stávajícího provozovatele Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. Vzhledem k tomu, že splnil podmínky účasti v zadávacím řízení na pacht závodu, mohli výběr tohoto dodavatele potvrdit také zastupitelé,“ vysvětlila Lucie Rapantová, vedoucí právního oddělení radnice.

Výše pachtu (nájemného) činí bezmála 10 milionů Kč bez DPH s tím, že bude každoročně indexována, tedy navyšována mimo jiné o inflaci a to už od 2. čtvrtletí roku 2024. „Město se však zavazuje k tomu, že 80 procent pachtovného bude jako vlastník investovat zpět do oprav stávajících budov a areálu nemocnice. Staronový provozovatel má pak mimo jiné povinnost zachovat stávající rozsah zdravotní péče a umožnit provoz soukromých ordinací. Zároveň musí do šesti let od uzavření smlouvy vybudovat pavilon následné péče s kapacitou minimálně 30 lůžek a možností rozšíření o další dvě podlaží. V tomto případě se předběžně počítá s náklady 200 milionů korun s tím, že se tato budova po uplynutí 35 let stane majetkem města,“ představil podmínky nové smlouvy platné od 1. ledna 2024 starosta Stržínek.

Podle předsedy dozorčí rady Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Milana Leckéšiho bylo při složitých jednáních o textaci smlouvy dosaženo dohody, která je pro obě strany vyvážená: „Skupina AGEL může kontinuálně navázat na 20 let svého působení jako provozovatel nemocnice a nadále zajišťovat kvalitní zdravotní péči pro spádový region. V uplynulých

letech potvrdila nejen svými investicemi do přístrojové techniky a některých stavebních úprav, což vyjádřeno finančně znamenalo v součtu sumu přesahující 250 mil. Kč, ale také rozvojem poskytovaných léčebných a diagnostických metod to, že je pro město seriózním, profesionálním a stabilním partnerem.“

Valašské Meziříčí má tak zajištěn provoz nemocnice na další tři a půl dekády. „Soutěž na výběr nového provozovatele byla nesmírně komplikovaná. Jednalo se rozhodně o největší výzvu, před kterou jsme byli během dosavadních devíti let na radnici postaveni. Jsem rád, že můžeme pokračovat ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí, neboť se jedná o stabilního partnera, který každoročně rozšiřuje a modernizuje kvalitu poskytované péče. Příkladem může být i nedávno vybudované pracoviště magnetické rezonance. Město navíc dál zůstává vlastníkem všech budov a pozemků v areálu a bude mít také svého zástupce v dozorčí radě nemocnice,“ uzavřel starosta Robert Stržínek.

Nemocnice slouží od roku 1965 nejen občanům Valašského Meziříčí, ale také přilehlého regionu. Od 1. ledna 2004 ji provozuje skupina AGEL. Ta je nájemcem budov a pozemků, které vlastní město Valašské Meziříčí. Na základě výsledku koncesního řízení na pacht závodu, který v pondělí 18. září posvětili také zastupitelé, bude zmíněná skupina provozovat valašskomeziříčskou nemocnici od 1. ledna 2024 po dobu dalších 35 let.

Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí