V Rožnově byla dokončena oprava komunikace ul. Polanského nákladem 2,3 mil Kč
V Rožnově byla dokončena oprava komunikace ul. Polanského nákladem 2,3 mil Kč
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov - Město dokončilo opravu komunikace ul. Polanského včetně napojení na vedlejší komunikace a sjezdy k jednotlivým rodinným domům. Celkové náklady na opravu byly ve výši téměř 2,3 mil Kč.
V minulém týdnu byla ukončena rekonstrukce vedlejší komunikace v délce téměř 500m, která byla realizována metodou „studené recyklace na místě“. „Výsledkem této rekonstrukce je prakticky nová komunikace včetně podkladních vrstev a asfaltového povrchu. V rámci rekonstrukce byly nově upraveny i napojení k jednotlivým rodinným domům a na vedlejší komunikace,“ uvedl Drahomír Janíček, z odboru správy majetku MěÚ Rožnov p.R.
   „Jsme si vědomi dopravního omezení, které bylo způsobeno prováděním stavby, zejména lidem, kteří v této ulici bydlí. Děkujeme všem za ohleduplnost, kterou v tomto období projevili a vstřícný přístup. Jsem si jist, že nová komunikace je odměnou za tento dočasný diskomfort,“ dodal místostarosta Jan Kučera.
Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov p. R.