Doložit trvání nároku na úlevu z poplatku za odpad jde nově i čestným prohlášením
Doložit trvání nároku na úlevu z poplatku za odpad jde nově i čestným prohlášením
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. Lidé tak již nebudou muset každoročně dokládat například potvrzení o dlouhodobém pobytu v zahraničí z místa, kde pobývají. Výše poplatku se nemění.
   Na základě doporučení Ministerstva vnitra valašskomeziříčští zastupitelé na svém posledním jednání schválili vydání nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Z nové vyhlášky jsou již vypuštěny body týkající se nutnosti každoročně předkládat doklady prokazující osvobození, respektive úlevy od placení poplatku. To znamená, že k prokázání trvajícího nároku postačí mimo jiné i předložení čestného prohlášení “ přiblížil Zdeněk Studeník, vedoucí odboru finančního. Změna se nově týká poplatníků přihlášených na území města Valašské Meziříčí, kteří se zdržují v zahraničí více jak 300 dnů v příslušném kalendářním roce nebo stejnou dobu pobývají v léčebném zařízení či se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. „Dále pro ulehčení rodinám s nezaopatřenými dětmi zůstala možnost osvobození od poplatku pro čtvrté a další nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně třemi nezaopatřenými sourozenci a v daném roce nedosáhlo věku 19 let,“ pokračoval Zdeněk Studeník a doplnil: „Úlevu ve výši 50 % sazby poplatku mají studenti ne starší 26 let studující v České republice mimo území města Valašské Meziříčí a pobývající v místě studia nejméně 150 dnů v příslušném roce.“
   V roce 2020 pak zůstává ve Valašském Meziříčí sazba poplatku za komunální odpad ve výši 490 Kč za rok a poplatníka. Uhradit jej lze navíc až do 31. prosince 2020 a to bez navýšení. Tato prodloužená lhůta se však nevztahuje na nedoplatky z uplynulých let.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí