Cena Makropulos pro Valašské Meziříčí
Cena Makropulos pro Valašské Meziříčí
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Významné ocenění za dlouhodobou práci v oblasti podpory kvality života a potřeb seniorů obdrželo v říjnu město Valašské Meziříčí z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
   Valašskomeziříčská radnice aktivně pracuje na programech podporujících vysokou kvalitu života starší generace obyvatel, které realizuje ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. „I díky tomu jsme se stali Referenčním Zdravým městem v seniorské problematice, což je pro nás nejen úspěch, ale také závazek do budoucna. Velký podíl na tom má naše Koncepce přípravy na stárnutí populace, z níž při plánování aktivit a dalších postupů vycházíme. Stali jsme se tak inspirací pro další města a obce v České republice. O to víc mě těší, že naši práci nyní ocenilo také Ministerstvo zdravotnictví,“ neskrývala spokojenost místostarostka Zdislava Odstrčilová. V Emauzském opatství v Praze tak město Valašské Meziříčí převzalo jako jediný laureát Cenu Makropulos za rok 2021. „Součástí ocení je i finanční prémie 300 tisíc korun, kterou využijeme na podporu další aktivit seniorů. Této oblasti se v rámci koalice soustavně věnujeme posledních sedm let. Také díky spolupráci s místním klubem seniorů, jenž sdružuje přes 300 našich občanů, se nám daří starší generaci obyvatel aktivně zapojovat do života ve městě,“ navázala místostarostka Yvona Wojaczková.
   Město Valašské Meziříčí přitom v oblasti podpory kvalitního života starší generace občanů sbírá ocenění pravidelně. „V roce 2018 jsme zvítězili v soutěži Obec přátelská seniorům, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsme také držitelem dvou takzvaných kulatých razítek dobré praxe v práci se seniory od Národní sítě Zdravých měst, což je ocenění ukázkových aktivit fungujících ve městech, obcích a regionech. Navíc se nám jako prvním ve Zlínském kraji podařilo rozjet projekt seniorských obálek,“ vyjmenovala jen část úspěchů Alena Střítezská z oddělení rozvoje města.
Cena Makropulos
   Je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí