Místostarostka Zdislava Odstrčilová byla jmenována političkou pro projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21
Místostarostka Zdislava Odstrčilová byla jmenována političkou pro projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

Val. Meziříčí – Zastupitelé města ve čtvrtek 29. listopadu jmenovali do funkce političky odpovědné za projekt Zdravé město (ZM) Valašské Meziříčí a místní Agendu 21 (MA21) místostarostku města Zdislavu Odstrčilovou (KDU-ČSL). Funkci do nynějška zastávala místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).
   „Zdravé město fungovalo pod mou záštitou čtyři roky. Zorganizovali jsme desítky krásných projektů pro lidi nejrůznějších věkových skupin, další akce jsme podpořili. Získali dvě prestižní ocenění Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům, které byly spojeny s vysokým finančním ohodnocením. Společně s malými dětmi, jejich rodiči a místními seniory jsme vysadili několik desítek nových stromů, keřů a okrasných rostlin. Právě nyní probíhá tradiční a velmi úspěšná akce s názvem Týden zdraví, kterou každoročně navštíví přes tisícovka lidí. Mám obrovskou radost, co se nám prostřednictvím projektu Zdravé město podařilo,“ sdělila místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).
   „Velmi se těším na spolupráci se všemi partnerskými organizacemi. Politika Zdravého města je hlavně o spolupráci s občany, školami a dalšími institucemi, které se zapojují do veřejného života. Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl a o pocit spokojenosti ve městě. Připravujeme další aktivity pro širší zapojení veřejnosti do strategického plánování, jako jsou například diskuze u kulatých stolů, veřejná setkání a založení poradních sborů seniorů, mládeže, zástupců rodin a dalších,“ řekla místostarostka města Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL).
   „Politik pro ZM a MA21 spolu s dalšími představiteli politického vedení města politicky zastřešuje proces strategického i komunitního plánování a řízení. Podílí se na přípravě strategického plánu. Na základě expertních doporučení a výstupů komunitního plánování schvaluje expertní strategický plán jako dlouhodobý systematický postup k naplnění vizí a priorit udržitelného rozvoje. V neposlední řadě také schvaluje komunitní plány,“ vysvětlila koordinátorka ZM a MA21 Alena Střítezská.
   Město Valašské Meziříčí uplatňuje principy MA21, prostřednictvím realizace projektu ZM od roku 2001, kdy se také stalo členem Národní sítě Zdravých měst ČR, která je konzultantem a tvůrcem metodiky pro správný postup v podmínkách ČR.
Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21?
   Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 se opírá o městskou samosprávu, která mu poskytuje základní zázemí. Postup ke „Zdravému městu“ však není pouze záležitostí vedení města, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních partnerů (neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi  řadou dalších subjektů),  včetně široké  veřejnosti. „Zdravou“ může být obec nebo regionu, který se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života, udržitelným rozvojem a počítá s aktivním zapojením občanů do spolurozhodování o věcech veřejných. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.
Informace o aktivitách v rámci ZM a MA21 ve Valašském Meziříčí jsou k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Město Valašské Meziříčí - Zdravé město na http://www.valasskemezirici.cz/zdrave-mesto/ds-1203/p1=17904.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí