Zastupitelstvo schválilo rozdělení financí na zajištění sociálních služeb v kraji v letošním roce
Zastupitelstvo schválilo rozdělení financí na zajištění sociálních služeb v kraji v letošním roce

Zlínský kraj – Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční podpory na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro letošní rok pro 86 organizací poskytujících 308 služeb, a to prostřednictvím finančních prostředků od státu ve výši 1 221 852 660 korun. Zbývajících 22 284 348 korun je ponecháno pro služby vzniklé až během roku 2020 a pro služby z končícího individuálního projektu a transformace.
   „Obdrželi jsme částku téměř o 293 milionů nižší, než jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí požadovali. Další finanční prostředky na sociální služby budeme řešit přes dotační programy Zlínského kraje, na které máme v letošním roce vyčleněno přibližně 91 milionů korun. Aktuálně mohou poskytovatelé sociálních služeb podat žádost do dvou programů Zlínského kraje, a to do 20. února 2020. Věřím, že se nám navýšením finančních prostředků z krajského rozpočtu podaří saturovat potřeby poskytovatelů tak, aby všechny druhy sociálních služeb byly i letos ve Zlínském kraji zajištěny na kvalitní úrovni a ke spokojenosti klientů i zaměstnanců, řekla Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor, a dodala: „Každým rokem se také navyšuje spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí a měst, neboť si všichni uvědomujeme, že potřeby v sociální oblasti velmi narůstají.“
   Zlínský kraj na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí na podzim 2019 zajistil sběr žádostí poskytovatelů sociálních služeb. Tyto žádosti podalo 87 poskytovatelů v celkovém objemu 1 497 590 138 korun.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje