V sídle kraje se setkali zástupci organizací poskytujících prevenci rizikového chování ve školách
V sídle kraje se setkali zástupci organizací poskytujících prevenci rizikového chování ve školách

Zlínský kraj - Baťův mrakodrap se ve čtvrtek 9. ledna stal místem pracovního setkání zástupců nestátních neziskových organizací ze Zlínského kraje, které poskytují programy primární prevence, a to především ve školách a školských zařízeních. Schůzku iniciovala radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   „Cílem setkání je výměna poznatků z praxe a představení aktuálně poskytovaných programů primární prevence, která velmi často probíhají přímo ve školách a školských zařízeních,“ uvedla radní Michaela Blahová s tím, že společné schůzky se zástupci neziskových organizací jsou vždy prospěšné pro všechny zúčastněné, kteří si mohou osobně předat své zkušenosti, navázat spolupráci, případně poukázat na slabá místa v systému.
   Primární prevence rizikového chování je nedílnou součástí základního poslání škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Preventivní programy zahrnují jakékoliv druhy výchovných,
vzdělávacích, zdravotních, sociálních a jiných intervencí, které směřují k předcházení vzniku rizikového chování mládeže, např. šikaně, závislosti na hazardu, návykových látkách apod. Preventivní působení ve školách může pozitivně ovlivnit formování osobnosti mladých lidí.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje