Rada schválila opravy v nemocnicích za 13,6 milionu korun
Rada schválila opravy v nemocnicích za 13,6 milionu korun

Zlínský kraj, Vsetín – Plány oprav a technického zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Jsou do něj zahrnuty práce v celkové hodnotě 13,6 milionu korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice.
   „Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který jako kraj těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
   Uherskohradišťská nemocnice opraví venkovní přístupové schodiště a zvětralé betonové plochy u objektu patologie, dále oplocení areálu nemocnice za kuchyní v délce 65 metrů a přistoupí rovněž k výměně páteřních rozvodů vody v budově č. 57. Kroměřížská nemocnice opraví rozvody medicinálních plynů v budovách A a B, v budově A rovněž opraví elektroinstalaci a provede zde výměnu výtahu a dorozumívacího zařízení. Vsetínská nemocnice provede opravu fasády budovy čistírny odpadních vod a soklu kyslíkové stanice, dále opraví hlavní elektrorozvaděč a přistoupí také ke stavebním úpravám prostoru knihovny.
   Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje