Dopravu ve Zlíně možná zklidní kilometrový tunel
Dopravu ve Zlíně možná zklidní kilometrový tunel
foto: Zlin.cz

Zlínský kraj - Pod hlavní ulicí ve Zlíně možná bude vybudován kilometrový tunel, který by měl zklidnit dopravu v centru města.
   Krátký hloubený tunel by měl vzniknout v ose silnice I/49 na ulici třídy Tomáše Bati. Rada města Zlína na svém pravidelném zasedání schválila vypracování studie proveditelnosti této stavby.
Tunel by měl být hloubený s betonovým skeletem, což umožní průjezdnost, ale i komfortní pohyb chodců nad ním. Nad tunelem by pak mohla jezdit například vozidla MHD.
   V rámci vybudování tunelu pod centrem města bylo posouzeno několik variant, ze které vyšla jako nejvýhodnější trasa od budovy 21 po městské divadlo doporučená Generelem dopravy pro město Zlín.
„Myšlenka na zklidnění centra pomocí hloubeného tunelu je zajímavá. Přestože se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhodnější z posuzovaných asi 10 variant. Jakmile se prokáže, že je stavbu možné vybudovat a budeme znát přibližný rozpočet na stavbu tohoto hloubeného tunelu, je potřeba začít vyjednávat se státem o spolufinancování a pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace,“ prozradil Michal Čížek, radní odpovědný za dopravu.
   V této souvislosti bude nutná změna organizace provozu, na ulicích Štefánikova a Osvoboditelů se předpokládá obousměrný provoz, včetně přestavby dotčených křižovatek.
   Studie proveditelnosti prověří prostorové vedení stavby, jejíž nedílnou součástí bude také návrh úprav povrchového řešení všech druhů dopravy v místech pěších tras, komunikace, cyklostezek i odstavných a parkovacích ploch v rozsahu podle zadání. Současně tato studie zmapuje nároky na přeložky inženýrských sítí, výstavbu souvisejících inženýrských objektů, jako je odvodnění, požární zabezpečení, vzduchotechnika uvnitř tunelu, únikové cesty aj. Důležitou částí dokumentu bude sloučený odhad stavebních nákladů členěný na základě jednotlivých stavebních objektů a etap výstavby. Tunelem by mělo podle odhadů za den projet kolem 18 tisíc aut v obou směrech.
Irena Frolová, Zlin.cz