Zlínský kraj

Zlínský kraj - Zlínský kraj, stejně jako všechny kraje, obdržel ve druhé polovině listopadu od místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka k připomínkování „Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku ...

Zlínský kraj – Náhrada prvních škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena celkem sedmi žadatelům. Celková výše proplacených škod bude 87 ...

Zlínský kraj – Držitelkou desetitisícího Senior Pasu ve Zlínském kraji se stala seniorka ze Zlína, které tento jubilejní slevový průkaz předala radní Zlínského kraje Michaela Blahová při slavnostním Mikulášském setkání ve zl...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila a doporučuje Zastupitelstvu podpořit finanční spoluúčast na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se budou konat příští rok v Libereckém kraji v termínu o...

Zlínský kraj - Na sport je vždycky správný čas. Zimní příroda vábí k procházkám, ty zdatnější třeba i k proběhnutí. Vaši podporu budou však tento týden potřebovat také zlínští hokejisté, utkají se totiž s brněnskou Kome...

Zlínský kraj - Rostislav Juřička je pravděpodobně rekordmanem v počtu absolvovaných dialýz. Na čištění krve totiž začal do nemocnice docházet již v roce 1983 a od té doby chodí nepřetržitě 35 let. Absolvoval tak více než 5000 ...

Zlínský kraj - V neděli 9. prosince začne platit nový vlakový jízdní řád pro rok 2019. Ve Zlínském kraji se rozsah regionální dopravy příliš nezmění, informovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Mezi hlavní změny patř..

Zlínský kraj – Podpora aktivního života seniorů, jejich informovanosti, vzájemného setkávání a posilování kontaktů je hlavním cílem projektu s názvem „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“, který v letošním roce realizu...

Zlínský kraj - Africký mor prasat, kůrovcová kalamita a boj proti suchu – to byla hlavní témata pracovního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana a jeho náměstků se zástupci Zlínského kraje, veterinární správy, myslivc..

Zlínsko a Luhačovicko - Je podzim, pod nohama voní mokré listí, odpolední slunce se líně sklání za lesnatý obzor. Ptáci ještě zpívají na holých větvích, začíná pofukovat studený vítr. TIše a se skloněnou hlavou vstupujete do...