Zlínský kraj

Zlínský kraj - Znečišťují veřejná prostranství, tropí výtržnosti, obtěžují okolí. To jsou hlavní negativní projevy bezdomovectví. Radnice se snaží s lidmi bez přístřeší pracovat, ale naráží na několik bariér. Jedna je n...

Zlínský kraj – Celkem 53 základních škol využilo možnosti zažádat o finanční podporu na vybavení svých školních dílen z dotačního programu, který pro ně letos vůbec poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Hodnotící komise doporuč...

Zlínský kraj – 15 lidí ze Zlínského kraje si nechalo zkontrolovat plíce. U žádného z nich nenašli pneumologové idiopatickou plicní fibrózu (IPF), u 5 objevili astma či chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Lidé si v kraji ...

Zlínský kraj - S podzimem přišlo nevlídné počasí, ale na množství chystaných akcí to nemá vliv. Máte chuť na skleničku vína, chcete si poslechnout jazz nebo pouštět s dětmi draka?   Již po páté se můžete těšit na oblíben...

Zlínský kraj - V neděli 29. září prošel branou zlínské zoo jubilejní 600 000. návštěvník. Stala se jím Jana Kukulová z Prahy, která do zoo zavítala se svou rodinou.   Pro zlínskou zoo je to naprosto mimořádný úspěch v rámci...

Zlínský kraj - Centrum pro závislé na tabáku při Plicním oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojí do programu nadcházejícího Týdne zdraví. Ten se uskuteční od 7. do 13. října ve Zlíně a pořadatelem je měst...

Zlínský kraj, Sofie – Spolupráce na Cyrilometodějské stezce a Stezce doby železné v Podunají byla předmětem mezinárodní konference pořádané 30. 9. Ministerstvem turismu Bulharska. Konferenci zahájila tamější ministryně cestovn..

Zlínský kraj – Vyvěšením sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctí 8. října Zlínský kraj památku členů této organizace, kteří v minulosti neváhali položit své životy za demokracii a svobodu naší vlasti. Právě 8. ..

Zlínský kraj – Náhradu škod způsobených medvědem hnědým a vlkem obecným, tedy zvláště chráněnými živočichy, vyplatí třem poškozeným Krajský úřad Zlínského kraje. U medvěda jde o škody způsobené v jednom případě na...

Zlínský kraj – Vývoz vzácných sbírkových předmětů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně k odbornému ošetření v zahraničí projednala krajská rada, a Ministerstva kultury České republiky k tomu již vydalo svůj souhlas.   €..