Zlínský kraj přispěje na prevenci rizikového chování dětí a mládeže
Zlínský kraj přispěje na prevenci rizikového chování dětí a mládeže
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Šikana, záškoláctví nebo různé typy závislostí patří mezi nejčastější rizikové typy chování dětí a mládeže. Řada neziskových organizací i škol ve Zlínském kraji proto realizuje preventivní programy, jejichž cílem je takovýmto projevům chování předcházet. Zlínský kraj letos tyto projekty podpoří částkou ve výši téměř 1,3 milionu korun.

Prevenci rizikových typů chování dětí a mládeže podpoří letos Zlínský kraj dotacemi v celkové výši 1,291 milionu korun. Dotační programy byly vypsané pro nestátní neziskové organizace i pro školy a školská zařízení. Přidělení peněz schválili na svém pondělním jednání krajští radní.

„Co se týká dotací pro nestátní neziskové organizace, podpořili jsme 10 projektů celkovou částkou 665 tisíc korun. Obdrží je zejména nízkoprahová zařízení pro mládež, kluby mládeže či vzdělávací a kulturní střediska,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast neziskového sektoru.

Dotace v rozmezí od 50 tisíc do 80 tisíc korun získají například spolek R-Ego Slavičín (na programy všeobecné primární prevence rizikového chování), Salesiánský klub mládeže Zlín (na projekt „Nealkopátky“), Charita Uherské Hradiště (na projekt „Akce v klubu!“), DOMINO Zlín (na volnočasové aktivity pro děti a mládež), nebo spolek AGARTA ze Vsetína (na projekt „Závislost tady a teď, Hra na hraně").

Dále pak krajští radní schválili rozdělení 626 tisíc korun na 15 preventivních projektů, které budou realizovat školy (od mateřských až po střední) a školská zařízení napříč celým krajem.

„Jsme rádi, že v našem kraji řada škol realizuje zajímavé programy zaměřené na zdravý životní styl dětí a mládeže a také na vytváření kamarádských vztahů ve třídních kolektivech, protože prevence rizikového chování je potřebná už ve výchově od nejútlejšího věku,“ řekla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová. Podpořeny budou školy zřizované krajem i školy jiných zřizovatelů.

Dotaci ve výši od 20 tisíc do 50 tisíc korun obdrží mimo jiné Základní škola a mateřská škola Mysločovice (na projekt „Naše třída – moje parta V.“), Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice (na projekt „Řekněme NE závislosti“), Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště (na projekt „Po stopách totalitních režimů 20. století“), Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 (na projekt „Bezpečné kroky do školy II“) nebo Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž (na projekt „Moje třída, moje parta“).

Rizikovými typy chování se rozumí například agrese, šikana, záškoláctví, rasismus, homofobie, různé druhy závislostí či rizikové sexuální chování.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje