Zlínský kraj pomáhá rodinám řešit obtížné životní situace
Zlínský kraj pomáhá rodinám řešit obtížné životní situace
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Od 7. do 15. května pořádá Rodinný svaz ČR celostátní kampaň nazvanou Týden pro rodinu, jejíž letošní téma zní „Rodina = tým pro život“. Ke kampani se připojil i Zlínský kraj, který se sám aktivně tématice rodiny a jejích potřeb věnuje, a to včetně zprostředkovávání metodické podpory a pomoci.

„Každá rodina, případně některý z jejích členů, se někdy může dostat do obtížné životní situace, kdy potřebuje poradit, pomoci. Všechno má svoje řešení. Síť podpory v našem kraji je velmi propracovaná a pomyslnou pomocnou ruku tu v případě potřeby najde každý. Na krajském úřadě se, ve spolupráci s obcemi a dalšími institucemi a organizacemi, touto problematikou zabývá oddělení sociálně-právní ochrany, které spadá pod odbor sociálních věcí,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

„Snažíme se upřít pozornost všech, kteří lidem v rámci systému pomáhají, na to, že je potřeba nejprve zmapovat potřeby každého klienta a v rámci mezioborové spolupráce se mu snažit nabídnout právě tu pomoc a podporu, kterou potřebuje. Naší cílovou skupinou je přitom rodina jako celek,“ říká vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany Simona Čubáková.

Pro snadnější orientaci v tom, jaké jsou ve Zlínském kraji možnosti pomoci v sociální a zdravotní oblasti, připravilo oddělení sociálně-právní ochrany brožurku s názvem „Nejste na to sami 2021“. Ta je volně ke stažení na webovém odkazu https://www.kr-zlinsky.cz/socialni-oblast-cl-9.html.

Jednou z hlavních činností, kterou se oddělení sociálně-právní ochrany zabývá, je zprostředkování náhradní rodinné péče dětem, o něž se z nejrůznějších důvodů nemohou v dané chvíli postarat jejich rodiče ani širší rodina (prarodiče, zletilí sourozenci, ostatní příbuzní). „I když se prostřednictvím prevence vždy snažíme dělat všechno pro to, aby dítě mohlo zůstat ve své původní rodině, ne vždy se to povede. Pak je naším úkolem najít pro něj tu nejlepší náhradní rodinu, konkrétně pěstouny, kteří se o něj dokáží s láskou postarat a poskytnout mu veškerou potřebnou péči i zázemí. Pokud je to jen trochu možné, zůstává přitom dítě v pravidelném kontaktu se svojí původní rodinou, kam se může po čase i vrátit, pokud se v ní situace zlepší,“ vysvětluje Simona Čubáková a dodává: „Dětí, které potřebují náhradní rodinu, nemáme naštěstí ve Zlínském kraji mnoho, přesto se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem pěstounů a potřebovali bychom, aby jich bylo více. Aktivně se proto snažíme motivovat všechny, kdo o pěstounství uvažují, aby se nebáli a šli do toho. Být pěstounem je krásné poslání, což potvrzují i všichni pěstouni, s nimiž jsme v kontaktu. Jak sami říkají, pěstounství dává jejich životu smysl a přináší jim pocit naplnění.“ Informace týkající se pěstounství lze najít na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/pestounstvi-cl-3448.html.

Zlínský kraj si pěstounů velmi váží. V loňském roce pro ně například zorganizoval společné setkání ve zlínské zoo spojené s bezplatnou prohlídkou zahrady a doprovodným programem. Stejnou akci plánuje i letos. Od roku 2017 také pořádá anketu Ocenění pečujících osob Zlínského kraje, jejímž smyslem je ocenit právě pěstouny, ale i pečující osoby, které se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých. Obě kategorie se v rámci ankety střídají ob jeden rok, letos budou oceněny pečující osoby. Nominace lze podávat až do 31. srpna. Informace najdete na https://www.kr-zlinsky.cz/anketa-oceneni-pecujicich-osob-zlinskeho-kraje-kategorie-pecujici-osoba-cl-5410.html.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje