Zlínský kraj pokračuje v osvědčeném programu podpory řemesel
Zlínský kraj pokračuje v osvědčeném programu podpory řemesel
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Krajští radní schválili poskytnutí finančního příspěvku středním školám na podporu řemesel. „Nyní jsme schválili příspěvek ve výši 2 076 300 korun středním školám na základě jejich žádostí, a to na období září až prosinec 2021 po vyúčtování přeplatků či nedoplatků za pololetí leden až červen 2021,“ sdělila radní pro školství Zuzana Fišerová.

Celkem bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje pro rok 2021 na podporu řemesel schváleno poskytnutí 4 600 000 korun. Po celkové finanční bilanci je zřejmé, že 600 000 korun z této původně vyčleněné částky zůstalo nevyčerpáno. „Vyplácení příspěvků se váže na to, jak žáci plní své školní povinnosti a jaké mají vzdělávací výsledky. Program podpory řemesel má motivovat ke skutečnému zájmu o zvolený obor a k jeho zdárnému zvládnutí podle nastavených pravidel,“ dodala radní Zuzana Fišerová.

Skutečně čerpaná částka, kterou Zlínský kraj školám k tomuto účelu poskytuje, tedy závisí jak na celkovém počtu žáků v podporovaných oborech, který se v průběhu roku mění, protože někdo například studium ukončí, tak na postoji ze strany žáků.

„Pokud jsou žáci poctiví, řádně docházejí do výuky a mají pěkné výsledky s vyznamenáním, můžou si během tříleté doby studia přilepšit o částku 13 a půl tisíc korun, což je k výučnímu listu určitě dobrý bonus,“ řekla krajská radní Zuzana Fišerová.

Zlínský kraj je vůbec prvním krajem v České republice, který v roce 2007 zavedl finanční motivační systém „Podpora řemesel v odborném školství“. Postupně se jím nechaly inspirovat i další regiony.

Podle aktuální statistiky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje využívá stipendijní podporu 1312 žáků v 17 školách zřizovaných krajem a 72 žáků ve 4 soukromých školách.

Nejvíc žáků se vzdělává v oborech instalatér (265), obráběč kovů (239) a truhlář (213). Nulové zastoupení pak má „výrobce obuvi“, tedy obor, který na Zlínsku kdysi patřil k těm nejtradičnějším. Více o systému podpory řemesel na portálu zkola.cz zde: https://www.zkola.cz/podpora-remesel-v-odbornem-skolstvi-clanek/

Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje