Zlínský kraj podpoří kurzy sebeobrany v základních školách
Zlínský kraj podpoří kurzy sebeobrany v základních školách
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj –V období od 24. ledna do 16. března 2022 budou moci základní školy ve Zlínském kraji žádat o dotace na kurzy sebeobrany žáků 6. až 9. tříd základních škol. Celkem je na program připravena částka 1 500 000 korun. Radní tak chtějí naučit děti bránit svůj život i zdraví, ale i chránit slabšího.

Rada Zlínského kraje schválila program, jehož cílem je podpořit vzdělávací kurzy sebeobrany u žáků 6. – 9. tříd základních škol. Kraj bude školám k tomuto účelu poskytovat dotace, aby se děti mohly naučit základní principy bezpečného chování a získaly schopnost vyhodnotit a správně reagovat na krizové situace. Informovala o tom předkladatelka návrhu Zuzana Fišerová.

„Zavádíme tento program jako novinku, protože chceme posílit zdatnost našich dětí a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých,“ řekla radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová a dodala: „Od programu si slibujeme nejen přirozený rozvoj fyzické kondice našich dětí, ale také zvýšení vlastní sebedůvěry a zároveň i významný prvek prevence různých patologických jevů v podobě šikany, zneužívání a podobně.“

Pro rok 2022 byla na tento program z krajského rozpočtu uvolněna částka 1 500 000 korun. O dotace budou moci v termínu od 24. ledna do 16. března 2022 žádat základní školy se sídlem ve Zlínském kraji s výjimkou organizací zřizovaných Zlínským krajem. Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 korun, maximální výše je pak 50 000 korun, maximální míra dotace z celkových způsobilých výdajů projektu činí 70 procent.

Více na webu Zlínského kraje a na portálu www.zkola.cz.

Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje