Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030
Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zastupitelé Zlínského kraje schválili finální verzi dokumentu Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, který definuje základní směry rozvoje kraje v příštích deseti letech.
   „Tvorba Strategie rozvoje Zlínského kraje je dlouhodobý proces. Návrh dokumentu byl projednán Zastupitelstvem Zlínského kraje již vloni v dubnu, nicméně do prosince 2019 běžel proces posouzení vlivů této strategie na životní prostředí. V rámci tohoto procesu došlo na základě obdržené připomínky například ke zpřesnění textu dokumentu týkajícího se zajištění kvalitního hospodaření s vodou z hlediska aktuální problematiky sucha,“ sdělil náměstek hejtmana Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje, a dodal, že souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství je nutnou podmínkou pro schválení dokumentu.
   „Rozvojové cíle dokumentu jsou základními koncepčními směry, kterými by se měl regionální rozvoj v následující dekádě ubírat. Na tento dokument navazuje řada dalších odvětvových koncepcí kraje, řešících jednotlivé oblasti a témata, v nichž má kraj své kompetence,“ doplnil Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

Strategie rozvoje do roku 2030 si klade za cíl naplnění vize, aby byl Zlínský kraj:
- Bohatý a prosperující;
- Vzdělaný, inteligentní a kreativní;
- Otevřený a mobilní;
- Efektivní, hospodárný a společensky odpovědný;
- Atraktivní a vyvážený;
- Výlučný a exkluzivní.
   Tuto vizi rozpracovává formou 15 specifických cílů, tematicky seřazených do třech pilířů. První pilíř Ekonomika a trh práce se zabývá podporou rozvoje podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a trhu práce. Druhý pilíř Lidé a kvalita života řeší rozvojová témata v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultury a veřejné správy. A třetí pilíř Infrastruktura a kvalita prostředí se zaměřuje na rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, životní prostředí, energetiku, využití informačních a komunikačních technologií a také vyvážený rozvoj měst a venkovských oblastí Zlínského kraje.
   Finální verze Strategie rozvoje do roku 2030 nahrazuje stávající Strategii rozvoje Zlínského kraje, jejíž platnost byla stanovena pro období 2009-2020.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje