Zlínský kraj láká filmaře na dotace
Zlínský kraj láká filmaře na dotace
Ilustrační foto

Zlínský kraj – Pomoci rozvíjet filmový průmysl ve Zlínském kraji a přilákat filmaře do regionu je cílem nového dotačního programu na podporu audiovizuální tvorby, který vloni v září poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Podpoří z něj vznik audiovizuálních děl realizovaných alespoň z části na území kraje. Včera byl ukončen příjem žádostí o podporu. Svoji žádost podalo celkem 20 uchazečů. Kraj má na podporu filmařů připraveno celkem 10 milionů korun.
   „Chceme tak přispět k vytvoření optimálních podmínek pro zachování a především další rozvoj filmového průmyslu v našem kraji, který zde má dlouholetou tradici. Filmování přináší Zlínskému kraji řadu výhod. Produkční týmy využívají při natáčení služby a dodávky zdejších firem, nabízejí pracovní příležitosti místním filmařům, technikům, hercům i studentům a zapomenout nelze ani na významný marketingový efekt spočívající v propagaci kraje a zviditelnění zdejších lokací. To má pozitivní vliv nejen na rozvoj filmové turistiky, ale i cestovního ruchu obecně,“ vysvětlil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, jenž má ve své gesci oblast kultury.
   „Spektrum audiovizuálních děl, o jejichž podporu nás uchazeči žádají, je velmi pestré. Od filmů, dokumentů, seriálů, až po pohádky a detektivky,“ přiblížila Andrea Šumberová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje.
   Žádosti nyní projdou formální i věcnou kontrolou, poté je vyhodnotí odborná komise a o přidělení podpory konkrétním žadatelům by mělo po předchozím projednání Radou Zlínského kraje rozhodnout krajské zastupitelstvo v dubnu letošního roku. Všechny podpořené projekty musejí být dokončeny do konce roku 2019.
   Podpora z programu je konkrétně zaměřena na produkci audiovizuálních děl, jejich přípravu i vlastní natáčení v exteriérech, interiérech nebo ateliéru. Za audiovizuální dílo je přitom považován hrany´, animovaný nebo dokumentární film v délce minimálně 70 minut, určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, případně epizodní díl hraného nebo animovaného televizního seriálu v délce minimálně 25 minut. Podmínkou je, že projekt musí být realizován minimálně zčásti na území Zlínského kraje.
   Tvůrci mohou získat finanční příspěvek až ve výši 2 miliony korun, vždy však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů. Při hodnocení předložených žádostí o podporu bude odborná komise brát v potaz kvalitu a význam projektu, jeho organizační a finanční zabezpečení i marketingové efekty a přínosy pro kraj.
   „Ode dne vyhlášení dotačního programu až po termín uzávěrky jsme evidovali ze strany filmařů vysoký zájem. Tematických workshopů, kde jsme nabídku Zlínského kraje představovali, se zúčastnilo více než 80 filmových odborníků. S řadou producentů jsme pak dotační program konzultovali telefonicky, ale také osobně. Vážný zájem o získání podpory Zlínského kraje projevilo více než 20 z nich. U několika z přihlášených projektů jsme rovnou poskytli i tipy na lokace nebo místní dodavatele. Už nyní se filmaři dotazují, zda bude výzva otevřena také v následujícím roce,“ doplnila Magdaléna Hladká, výkonná ředitelka filmové kanceláře ZLÍN FILM OFFICE, která z pověření Zlínského kraje zajišťuje mezi filmaři propagaci dotačního programu i celého zlínského regionu.
O tom, zda kraj tento dotační program otevře také pro následující rok, by mělo být jasněji letos v létě, kdy začne být sestavován rozpočet kraje pro rok 2019.
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje