Zlínský kraj inspiruje Německo a Rakousko v boji s africkým morem prasat
Zlínský kraj inspiruje Německo a Rakousko v boji s africkým morem prasat
Vedle divokých prasat se musí vybít i ty domácí. foto: Ilustrační foto

Zlínský kraj – Na základě požadavku ministra zemědělství Jiřího Milka a poslankyně Margity Balaštíkové, která je zároveň radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství, byla ustanovena pracovní skupina pro řešení nákazy afrického moru prasat (AMP). Ta je složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, Krajského úřadu Zlínského kraje, mysliveckých spolků, Agrární komory Zlínského kraje a zástupců chovatelů prasat. První jednání pracovní skupiny se včera uskutečnilo ve Zlíně na krajském úřadě. Svolala jej Margita Balaštíková.
   „Smyslem této pracovní skupiny je upravit koordinaci společných kroků potřebných pro to, aby se nám dařilo výskyt afrického moru prasat ve Zlínském kraji eliminovat. Zároveň budeme nastavovat nová opatření v souladu s poznatky z praxe a podávat podněty pro změny v zákonech, u kterých se během potlačování nákazy ukázalo, že nám chybí potřebná legislativní opora při zavádění některých nezbytných opatření. Tuto problematiku chci rovněž řešit v podvýboru poslanecké sněmovny pro myslivost,“ uvedla Margita Balaštíková.
   Na jednání pracovní skupiny vystoupili mimo jiné také odborní pracovníci z Krajského úřadu Zlínského kraje, konkrétně vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Karel Malinovský a Alice Ohnoutková z odboru životního prostředí a zemědělství, kteří účastníkům jednání předali hned několik důležitých informací a podnětů týkajících se problematiky AMP.
   V této souvislosti stojí za zmínku, že odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje obdržel od ministra zemědělství oficiální písemnou pochvalu za to, jak se mu včasným zásahem a spoluprací s mysliveckými spolky podařilo včas potlačit další šíření AMP v regionu.
   „Jak mě sám pan ministr informoval, přivezl si ze zahraničních jednání poznatek, že jsme jedinou zemí, která se k tomuto problému postavila jiným způsobem, a díky tomu se nám podařilo dalšímu šíření afrického moru zamezit. Dokonce se stáváme inspirací i pro okolní země, kdy zástupci Německa a Rakouska již projevili zájem navštívit nás přímo ve Zlínském kraji a osobně se seznámit s konkrétními uskutečněnými kroky a poznatky z praxe,“ doplnila Margita Balaštíková.
   Řešením problematiky AMP na mezinárodní úrovni se již Zlínský kraj zabýval v listopadu loňského roku, kdy společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou uspořádal v Luhačovicích mezinárodní odbornou konferenci, které se zúčastnili také členové Polské lovecké asociace, Lotyšské lovecké asociace nebo Estonské společnosti lovců.
   Příští jednání pracovní skupiny k AMP se uskuteční 20. března.
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje