Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo výsledek hospodaření za rok 2017
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo výsledek hospodaření za rok 2017
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – V pondělí 25. června schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání Závěrečný účet a účetní závěrku Zlínského kraje za rok 2017.
   Příjmy Zlínského kraje dosáhly v loňském roce 11,159 miliardy korun a výdaje 10,204 miliardy korun. Kladný rozdíl ve výši 955 milionů korun pokryl plánované splátky úvěrů z předchozích let a nerealizované výdaje roku 2017 přesunuté do dalších let. Úspory a příjmy nad rámec upraveného rozpočtu dosáhly 372 milionů korun a byly zapojeny ve prospěch výdajů rozpočtu roku 2018 a 2019. Jednalo se zejména o navýšení výdajů v oblasti oprav a údržby silnic, investic v oblasti školství, dofinancování navýšení platů ve zdravotnictví a individuálních dotací, a to na projekty Vybudování expozice totalitních režimů v bývalé věznici v Uherském Hradišti, nebo Oprava střechy zámku v ZOO Lešná. Částka ve výši 140 milionů korun byla přesunuta do roku 2019 na zamýšlené investice realizované Zlínským krajem.
   „Kladného výsledku hospodaření jsme dosáhli díky vyššímu plnění zejména daňových příjmů a úsporám ve výdajích. I přesto se nám oproti roku 2016 podařilo téměř o třetinu navýšit investiční výdaje, a to na 932 milionů korun. V roce 2017 Zlínský kraj nečerpal úvěr, naopak jeho zadluženost klesla o 98 milionů korun,“ sdělil statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí.
   Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017 Ministerstvem financí nebyly zjištěny závažnější chyby a nedostatky, ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.