Zástupci kraje se zajímají, jak podpořit rozvoj sociálního podnikání v regionu
Zástupci kraje se zajímají, jak podpořit rozvoj sociálního podnikání v regionu
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje podpořili uspořádání semináře o rozvoji sociálního podnikání, který zorganizovala Technologická agentura České republiky a CzechInvest pro zástupce sociálních odborů měst, pro vedoucí pracovníky sociálních služeb a také pro ředitele společensky odpovědných firem a sociálních podniků ve Zlínském kraji včetně těch, kdo se o toto téma zatím spíše teoreticky zajímají.
   Účastníky přivítal hejtman Radim Holiš i další představitelé kraje: předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit Tomáš Janča a předsedkyně sociálního výboru Alena Gajdůšková, která zastoupila statutární náměstkyni hejtmana pro sociální záležitosti Hanu Ančincovou. Přítomen byl mj. také poslanec Marek Novák a řada majitelů a jednatelů firem, kteří ve svém podnikání berou silný zřetel nejen na ekonomický, ale také na sociální, environmentální a místní prospěch.
   Hejtman Radim Holiš v úvodu předeslal, že Zlínský kraj se chce s problematikou sociálního podnikání především detailně seznámit. „Vnímáme oblast sociálního podnikání jako velmi důležitou vzhledem k jeho společenské zodpovědnosti, proto si chceme vyslechnout zkušenosti těch, kdo jsou v tomto směru aktivní, abychom je mohli následovat a z pozice krajské samosprávy také podpořit,“ sdělil hejtman.
Téma sociálního podnikání stále není v České republice dostatečně propagované a spousta lidí neví, co si má pod tímto pojmem představit. „Potřebujeme podporu médií, aby veřejnost věděla, co vlastně sociální podnikání znamená. V cizině jsou v tomto směru mnohem dál, proto vítám, že se kraj o tuto problematiku zajímá. Je škoda, že se do sdělovacích prostředků dostanou spíše kauzy různých podvodníků, zatímco o mnoha případech dobré praxe se neví,“ svěřil se jeden z účastníků kulatého stolu - Jakub Koníček, jednatel OZS sociálního podniku z Bystřice pod Hostýnem.
   Ředitel organizace TESSEA Karel Rychtář, který je místopředsedou Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, se pokusil vysvětlit pojem sociální podnikání, pro které podle něj existuje řada definic, ale podstatný je princip „pomaleji – lokálněji – skromněji“. Pro sociální podnikání je totiž důležitá cesta od konzumu k humanitě, k posílení vztahů a místních komunit. Jde v něm o to, aby své důstojné uplatnění na trhu práce našli i občané znevýhodnění buď zdravotně, nebo sociálně, včetně například vězňů. Pro sociální podnik je také typické to, že využívá lokálních zdrojů a zohledňuje ekologické aspekty výroby i spotřeby.
   Inspirativní prezentaci přednesli zástupci Pardubického kraje, který již od roku 2013 sociální podnikání systematicky podporuje, a to v souvislosti s projektem transformace sociálních služeb. „Jedna věc je poskytnout lidem se zdravotním postižením možnost bydlet v moderních domech chráněného bydlení namísto ústavních zařízení, ovšem druhá věc je těmto klientům dát také možnost pracovat,“ řekl radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
   Kulatý stůl uspořádala Technologická agentura ČR. Její předseda Petr Konvalinka seznámil účastníky s jednotlivými programy, jejichž prostřednictvím mohou zájemci žádat o dotace na různé projekty, včetně sociálního podnikání.
   Seminář moderovala Eva Šviráková, která je regionální koordinátorkou Technologické agentury ČR. „Kulaté stoly zaměřené na inovace pořádáme pravidelně, ale poprvé jsme teď zorganizovali setkání věnované výhradně sociálnímu podnikání, protože cítíme, že je nutné tomuto tématu věnovat společenskou pozornost, a to právě ve spolupráci se Zlínským krajem, který je pro nás velmi důležitým partnerem,“ prozradila Eva Šviráková.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje