Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje podstoupili testování na koronavirus
Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje podstoupili testování na koronavirus
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zaměstnanci veřejného sektoru musí podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podstoupit povinné testování na Covid-19. Od 17. března se mohou zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje zdržovat na svém pracovišti, pouze pokud v posledních 7 dnech podstoupili PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo test poskytnutý zaměstnavatelem, a jejich výsledek je negativní.
   „Rozhodli jsme se pro naše zaměstnance zajistit testy, které si mohou provést sami. Je to i z toho důvodu, že v posledních dnech, kdy se testují také zaměstnanci výrobních firem a další zájemci, jsou testovací místa plná. Chceme zajistit, aby se zaměstnanci úřadu i jeho návštěvníci cítili bezpečně. Povinné testování ve firmách i veřejné správě vítám, pomůže nám v boji proti Covidu-19. Testování totiž může odhalit případné bezpříznakové přenašeče viru,“ řekl Milan Štábl, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje.
   Povinnost podstoupit testování nemají zaměstnanci, kteří:- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
   Pro účely provádění testování zaměstnanců zřídil Krajský úřad Zlínského kraje prostor v místnosti expozice v 2. NP 21. budovy. Před příchodem na pracoviště v pondělí 15. března podstoupilo test více než 200 zaměstnanců, z nichž měli všichni negativní výsledek testu na koronavirus.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje