Významné investice kraje v roce 2020
Významné investice kraje v roce 2020
Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě - vizualizace foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj - Na svém prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje rozpočet na rok 2020, který je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 14,513 miliardy korun a výdaje ve výši 14,433 miliardy korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 80 milionů korun vytváří přebytek rozpočtu, který kraj současně s volnými finančními prostředky minulých let využije na krytí splátek jistin úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 143 milionů korun.
   „V rozpočtu máme vyčleněnou částku 729 milionů korun, kterou podpoříme řadu významných staveb a projektů,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Přinášíme stručný přehled největších investičních akcí, které jsou financovány z rozpočtu kraje i z evropských dotací:

Zdravotnictví
Rekonstrukce budovy č. 14 v Uherskohradišťské nemocnici

Na jaře zahájí kraj opravy vnitřních prostor budovy č. 14 v areálu Uherskohradišťské nemocnice. Rekonstrukcí projdou elektroinstalace, kanalizace, vodovody, instalovány budou nové příčky a omítky, podlahy, keramické obklady, stropní podhledy i vzduchotechnika. Současně bude vybudováno nové ocelové schodiště a přístavba komunikační vertikály se dvěma výtahy a schodištěm pro evakuaci. Předpokládané celkové náklady jsou vyčísleny na 246 milionů korun. Rekonstrukce by měla být ukončena na konci roku 2021.

Kultura
Stavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě

Začala kompletní revitalizace čtyř archeologických lokalit v aglomeraci Modrá, Sady, Špitálky a Na Valách, jejíž součástí bude rovněž dostavba stávajícího památníku Velké Moravy. Celkové náklady projektu, který je financován z dotačního programu IROP, rozpočtu Zlínského kraje a z vlastních zdrojů Slováckého muzea, činí 123 milionů korun. V novém Cyrilometodějském centru vznikne zázemí pro archeology a reprezentativní výstavní prostory s multimediální expozicí zaměřenou na život a odkaz Cyrila a Metoděje. První návštěvníci by do nového objektu mohli zavítat na konci června 2022.

Doprava
Přestavba mostu u Topolné

Silničáři chystají na trase mezi Napajedly a Topolnou přestavbu mostu přes vodní tok Burava.
Původní nevyhovující most bude odstraněn a nahrazen novým. Stavbou také dojde k úpravě nepřehledného a nevyhovujícího prostorového uspořádání navazujících úseků silnice před a za mostem v celkové délce 317 metrů. Stavba by se měla realizovat v období od března do konce roku 2020. Odhadované náklady činí 28 milionů korun.

Školství
Rekonstrukce školy v Kroměříži

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury, která vzdělává děti se zdravotním postižením, budou zahájeny v průběhu roku 2020. Opravovat se budou dožilé prostory stávajících budov, ve kterých vzniknou nové učebny, dílny, místnost pro rehabilitaci a rovněž jídelna, výdejna stravy, prádelna a šatna. Rekonstrukce, kterou z velké části pokryje dotace evropské unie, má přijít na téměř 40 milionů korun. Stavební práce by měly být ukončeny v září roku 2021.

   V letošním roce probíhá také stavební úprava zámku Vsetín, významná rekonstrukce je realizována v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a chystá se obnova hospodářského dvora v Rymicích. Kraj dále připravuje investici např. do výstavby víceúčelové sportovní haly ve Vsetíně či do rekonstrukce objektu pro osoby se zdravotním postižením ve Zlíně.

Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje