Ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Uherském Hradišti, Šumicích, Viganticích a Medlovicích
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Uherském Hradišti, Šumicích, Viganticích a Medlovicích
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Obyvatelé Uherského Hradiště, Šumic, Vigantic a Medlovic v loňském roce ve Zlínském kraji nejlépe třídili odpady. Zástupci obcí ve čtvrtek 16. června na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku v Bystřici pod Hostýnem převzali prestižní ocenění v soutěži „O keramickou popelnici“. Tradiční krajské klání samospráv organizuje již popatnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.
   „Třídění odpadů je podstatnou, ale zdaleka ne jedinou součástí odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Pokud už nějaké vytvoříme, měli bychom se snažit je maximálně zpracovat tak, aby cenné suroviny nekončily bez užitku na skládce,“ uvedla na předávání statutární náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, pro oblast sociálních věcí a neziskový sektor Hana Ančincová.
   Stejně jako loni byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněna byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.
   V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo Uherské Hradiště loňské prvenství, na druhé příčce skončil vloni bronzový Uherský Brod, třetí místo obsadila Kroměříž. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily vloni druhé Šumice, následované Starým Městem a Bánovem. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Vigantice, následují Mysločovice a Rajnochovice. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Medlovice, stříbrná Oznice a bronzový Zlámanec.
   V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen zejména motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.
   „Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 20,6 kilogramů vytříděného papíru, přesně 15,1 kilogramů plastů, 14,5 kilogramů skla a 0,3 kilogramu nápojových kartonů. Celkově se jedná o více než 50 kilo v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je meziroční mírný nárůst o půl kilogramu oproti roku 2019. Celkové výsledky kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před 15 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.
   Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 25 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na papír. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet 100 procent obyvatel kraje. Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají v průměru jen 90 metrů.
Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje