Ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Uherském Brodě, Šumicích, Bánově a Kaňovicích
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Uherském Brodě, Šumicích, Bánově a Kaňovicích
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Už po šestnácté vyhlásil Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. krajskou soutěž O keramickou popelnici. Dnes si zástupci obcí, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad, převzali ocenění.

Obyvatelé Uherského Brodu, Šumic, Bánova a Kaňovic třídí nejlépe odpady ve Zlínském kraji. Zástupci obcí dnes, ve středu 18. května na slavnostním ceremoniálu v zámku Lešná u Valašského Meziříčí za to převzali prestižní ocenění v soutěži „O keramickou popelnici.“

Tradiční krajské klání samospráv organizuje již pošestnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu. „Mám radost, že třídění odpadů bere čím dál více lidí jako samozřejmou součást odpovědného přístupu ke svému okolí. K ideálnímu stavu ale stále vede dlouhá cesta, i proto je důležité si správná pravidla neustále připomínat a podporovat osvětové projekty, mezi které patří i populární soutěž pro obce,“ uvedla při předávání cen statutární náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Hana Ančincová.

Stejně jako loni byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení byla takzvaná výtěžnost všech vytříděných odpadů a území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i podíl tříděného sběru na celkovém sběru komunálních odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – čtyř hlavních a čtyř doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo město Uherský Brod a polepšilo si tak z loňského druhého místa, na druhé příčce skončilo Uherské Hradiště, které se v loňském roce umístilo na první příčce, třetí místo obsadilo statutární město Zlín. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítězila vloni třetí obec Bánov, následována Starým Městem, které si tak zopakovalo stříbrnou příčku z loňska a na třetí pozici se umístila obec Nivnice. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel obsadila první místo obec Šumice, následují Sehradice a Ořechov. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Kaňovice, v těsném závěsu obec Košíky a bronzové Jankovice.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 79,8 kg vytříděného papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Výtěžnost ve Zlínském kraji je ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrná ve sběru kovů. Průměrná je pak ve sběru papíru a nápojového kartonu. Rezervy má kraj ve sběru plastu a skla. Z dlouhodobého pohledu tak vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před patnácti lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 30 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na papír. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet 100 procent obyvatel kraje. Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají v průměru jen 89 metrů.

Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.