Ve zlínské Březnické ulici nasadí silničáři inteligentní semafory
Ve zlínské Březnické ulici nasadí silničáři inteligentní semafory
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Dva měsíce potrvá oprava dešťové kanalizace v Březnické ulici ve Zlíně (silnice II/490) v úseku mezi zimním stadionem a okružní křižovatkou v blízkosti Lesního hřbitova. Kanalizace o průměru 300 milimetrů je položena ve vozovce a stavební firma bude realizovat rekonstrukční práce v potrubí postupně mezi jednotlivými revizními šachtami. Vyžádá si to částečnou uzavírku – vytvoření pracovního místa, kolem kterého bude doprava vedena střídavě jedním jízdním pruhem.
  Toto dopravní omezení je plánováno v termínu od 29. března do 30. května 2021. Práce budou probíhat pouze mimo dopravní špičku v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 a od 18:30 do 05:00 hodin. Pro realizaci budou využívány rovněž víkendy a svátky, kdy se může pracovat v době 6:00 do 24:00 hodin. V době, kdy se nebude pracovat, bude na silnici II/490 umožněn provoz v obou jízdních pruzích s přechodným dopravním značením.
   V čase pracovního nasazení bude doprava řízena světelnou signalizací. Poprvé v historii Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) budou na krajské silnici použity tzv. inteligentní semafory, které využívají laserového čidla.
   „Laser monitoruje jízdní pruh před semaforem a semafory pak pružně reagují na tvorbu kolon z každého směru. Zelený signál VOLNO dostávají přednostně a na delší dobu vozidla ze směru, ve kterém se tvoří kolona,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy. Je však nastaven určitý limitní čas, aby se nestalo, že by byla jízda vozidel z méně zatíženého směru zcela blokována. „Pokud se vytvoří kolony z obou směrů, tak zařízení funguje jako standardní semaforová souprava podle přednastaveného časového intervalu,“ upřesnil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.
   Oprava kanalizace bude probíhat bezvýkopovou technologií, dvoukomponentní injektáží polyuretanovou pryskyřicí, která se aplikuje do frézováním připraveného prostoru v místě závady kanalizačního potrubí. Dochází tak k doplnění a utěsnění poškozeného místa a rovněž ke statickému zajištění potrubí. Práce bude provádět firma Medřa stavební, s. r. o., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,470 milionu korun.
   „Oprava kanalizace je nezbytnou první etapou připravované celoplošné obnovy povrchu Březnické ulice. Tuto investiční akci, jejíž součástí bude též oprava poruch a zesílení okraje komunikace, plánujeme na letní měsíce červenec a srpen,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje (s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje)