V Uherském Hradišti bude od září možné studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra
V Uherském Hradišti bude od září možné studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra
foto: Nemocnice Uherské Hradiště

Zlínský kraj – Se zásadní novinkou v podobě otevření nového studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra přichází Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (SŠPHZ). Do lavic nových učeben usednou zájemci o kombinovanou formu studia již od září letošního roku.

„Ze získaní akreditace k vyššímu typu zdravotnického vzdělání máme velkou radost a je i pro naši nemocnici příslibem v řešení dlouhodobého nedostatku všeobecných sester v regionu. Finančně jsme podpořili vybudování a vybavení moderních učeben, ve kterých se v roli vyučujících představí naši lékaři a kolegové z nemocnice. Věříme, že možnost dosažení vyššího vzdělání přímo v okresu Uherské Hradiště, bude zajímavou a motivující příležitostí i pro naše zaměstnance,“ přibližuje spolupráci se SŠPHZ MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice.

„Podle aktuální legislativy nemá absolvent střední zdravotnické školy dostačující vzdělání k vykonávání samostatné práce. Student s dokončeným oborem Diplomovaná všeobecná sestra může pracovat samostatně a zajišťovat kompletní ošetřovatelskou péči ve zdravotnických i sociálních zařízeních,“ říká Mgr. Dana Tománková, zástupkyně školy pro nově zřizovanou VOŠ.

Studium sestávající z teoretické a praktické části, která bude probíhat přímo v prostorách reálných zdravotnických zařízeních, specializovaných ambulancích či na pracovištích sociálních služeb, je určeno především pracujícím uchazečům bez ohledu na jejich věk. Délka studia činí tři a půl roku, úspěšní absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS.).

„Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, přičemž zdravotnický obor je velkou výhodou. Přijímací zkoušky se v kombinované formě studia neskládají, při přijetí rozhoduje prospěch v předposledním a posledním ročníku střední školy,“ dodává Mgr. Dana Tománková.

Do prvního kola přijímacího řízení je možné podat přihlášku do konce měsíce května. V případě nenaplnění kapacity, která čítá až 40 studentů, budou následně vyhlášena další kola přijímacího řízení. Podrobné informace o studiu naleznou uchazeči na webových stránkách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické UH www.ssphzuh.cz.

Mgr. Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice