V roce 2021 chce Zlínský kraj opět ocenit zdařilou obnovu lidové architektury
V roce 2021 chce Zlínský kraj opět ocenit zdařilou obnovu lidové architektury
Stavba roku 2018, Bystřice pod Lopeníkem foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání návrhů vydařených rekonstrukcí objektů lidové architektury.
   „V této iniciativě vidím velký význam pro zachování kulturního dědictví našeho regionu, protože mnohé stavby, které dotvářejí vzhled venkovských sídel i krajiny, by bez citlivého přístupu vlastníků buď zcela zchátraly, nebo by radikální modernizací naprosto ztratily svůj charakter a původní hodnotu,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu. Jak dále uvedla, nejedná se zdaleka jen o stavby, které mají statut kulturní památky či památky místního významu. „Mohou to být i ´obyčejná´ obydlí, výrobní a hospodářská stavení, domy, statky, salaše, stáje, sklepy, stodoly, mlýny, pekárny, kovárny, sušírny a nominovat lze i různé drobné kapličky, zvonice, Boží muka a podobně,“ upřesnila radní Fišerová.
   V minulém roce Zlínský kraj soutěž nevyhlašoval vzhledem k pandemii COVID a mnoha souvisejícím nejasnostem, letos však chce opět navázat na tradici založenou již v roce 2008. Návrh na ocenění může na krajský úřad – Odbor kultury a památkové péče – poslat buď přímo vlastník objektu, nebo kdokoliv jiný, ovšem se souhlasem majitele. Návrhy se přijímají do konce dubna 2021.
Veškeré informace najdou zájemci na webu Zlínského kraje.

Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:
2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
2009 – usedlost č. p. 6 v obci Komňa
2010 – usedlost č. p. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolínka
2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
2012 – usedlost č. p. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství
2013 – ocenění Lidová stavba roku uděleno nebylo, neboť přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria
2014 – usedlost č. p. 37 ve Zlámanci
2015 – dům č. p. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích
2016 – usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích
2017 – usedlost č. p. 210 v Šumicích zvaná Trchalíkova
2018 – dům č. p. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem
2019 – venkovský dům č. p. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje