V KNTB začala fungovat nová psychiatrická ambulance
V KNTB začala fungovat nová psychiatrická ambulance
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně vůbec poprvé ve své novodobé historii otevřela vlastní psychiatrickou ambulanci. Psychiatr MUDr. Robert Zvarík se kromě ambulantních pacientů věnuje také konziliární činnosti na odděleních nemocnice.

Konziliární (konzultační) činnost na odděleních je velmi důležitou součástí fungování jednotlivých nemocničních pracovišť. „Na oddělení přicházím vždy po domluvě s tamními lékaři. Nejčastěji chodím na interní, kardiologické, plicní, onkologické nebo gerontologické oddělení. Obecně se dá říci, že se věnuji vybraným hospitalizovaným pacientům napříč nemocnicí,“ uvedl psychiatr MUDr. Robert Zvarík a dodal: „Často se jedná o pacienty v geriatrickém věku, například o tzv. somatogenní deliria, tedy deliria způsobená tělesným stavem. Pacienti mají fyzické potíže a dochází u nich ke zmatenosti, k narušení kontaktu s realitou. Řeším také úzkosti, deprese, nespavost nebo sebevražedné jednání.“

Psychiatr Robert Zvarík se věnuje také hospitalizovaným dětem nad 15 let s psychickými problémy. Za nimi dochází na jednotku intenzivní péče na dětské oddělení. „Převážně jde o dívky, nejčastěji se stavy po pokusech o sebevraždy nebo sebepoškozování.“

„Poptávka po psychiatrické péči je vysoká, takže jsme rádi, že se nám povedlo sehnat kvalitního psychiatra pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Máme snahu řešit i péči o mladší dětské psychiatrické pacienty, ale povedlo se nám zatím zajistit pouze externího dětského psychiatra, který k nám dojíždí dvakrát za měsíc z Ostravy. Jsme za to samozřejmě rádi, situace v oblasti dětské psychiatrie je však v našem kraji velmi špatná,“ konstatoval MUDr. Marcel Guřan, člen představenstva Krajské nemocnice T. Bati.

V rámci nové psychiatrické ambulance nabízí zlínská krajská nemocnice komplexní psychiatrickou péči pro dospělé pacienty. „Zakládáme si na komunikaci a individuálním přístupu, protože prožitek psychického diskomfortu je u každého člověka jedinečný a nepřenosný. Komplexní diagnostika včetně špičkové spolupráce s klinickými psychology je v rámci psychiatrické ambulance naší nemocnice samozřejmostí. V případě potřeby můžeme zajistit a objednat potřebné návazné vyšetření lékaři jiných specializací, popřípadě domluvit hospitalizaci na psychiatrickém lůžku Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Péče, kterou poskytujeme, je plně hrazena zdravotními pojišťovnami,“ doplnil psychiatr Robert Zvarík.

Psychiatrická ambulance Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je umístěna v budově č. 32 (vedle porodnice) a návštěva psychiatra je možná každý všední den v čase 7:00-14:30 pouze po telefonickém objednání na čísle 577 552 682.

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB