Úspěšné vědkyně, IT manažerky i stavební inženýrka inspirovaly studentky gymnázií
Úspěšné vědkyně, IT manažerky i stavební inženýrka inspirovaly studentky gymnázií
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila na úterý 26. dubna pro studentky gymnázií ze Vsetína a Otrokovic setkání s úspěšnými ženami, které se prosadily v technických a přírodovědných oborech. Akce nazvaná Girls Day nabídla den nabitý informacemi, sdílenými životními zkušenostmi i ukázkami práce ve vědeckých laboratořích.

Studentky si prohlédly sídlo společnosti NWT, a. s., která patří mezi významné technologické a inovační firmy, a seznámily se s profesní dráhou tří zaměstnankyň. Své zkušenosti jim předaly manažerky působící v oblasti IT a projektantka pozemních staveb, která je zároveň hlavní inženýrkou developerského projektu. „Věřím, že pro gymnazistky bylo setkání velmi inspirativní a třeba jim i dodalo sebevědomí a chuť studovat technické či přírodovědné obory,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Součástí programu bylo také představení Univerzity T. Bati ve Zlíně a zejména exkurze na jednom z výzkumných pracovišť univerzity – v laboratořích Centra polymerních systémů. Toto pracoviště je spojeno především s výzkumem a vývojem v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. Svou profesi dívkám představily dvě úspěšné vědkyně, které působí v Centru polymerních materiálů a v Ústavu informatiky a umělé inteligence při Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Široké možnosti profesního uplatnění i nabídku vzdělávacích aktivit představila gymnazistkám zástupkyně neziskové organizace Czechitas.

Girls Day pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje každoročně v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903) a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem akce je inspirovat dívky k volbě technických a přírodovědných oborů a seznámit je s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu. Vedle studentek je akce určena také kariérovým a výchovným poradcům/poradkyním i širší odborné veřejnosti.

S využitím tiskové zprávy Krajské hospodářské komory zpracovala
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje