Radní si prohlédli investice ve školství a v muzeu na Kroměřížsku
Radní si prohlédli investice ve školství a v muzeu na Kroměřížsku
foto: KM

Zlínský kraj – Další výjezd po probíhajících krajských investičních akcích – tentokrát z oblasti kultury a školství na Kroměřížsku – absolvovala radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oba resorty, a Zbyněk Fojtíček, který má ve své kompetenci investice.
   V Muzeu Kroměřížska se noví zástupci Zlínského kraje seznámili s ředitelkou organizace Martinou Miláčkovou a hovořili o spravovaném majetku a plánovaných investicích muzea.
   Navštívili také čtyři střední školy: Obchodní akademii Kroměříž, kde ředitel Mojmír Šemnický představil záměr na vybudování počítačové učebny. Dále si v doprovodu ředitele Michala Pospíšila prohlédli Střední průmyslovou školu mlékárenskou, kde je připravena výměna oken, zateplení a oprava kotelny. Podívali se také do prostor Střední školy hotelové a služeb, kterou vede Ivana Hašová, a seznámili se rovněž se zamýšlenou kompletní rekonstrukcí půdy Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, kde mají vzniknout nové učebny. Záměr radním přiblížila ředitelka Jana Vítková.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje