Radní se přímo v terénu seznamují s probíhajícími i chystanými investicemi v kultuře
Radní se přímo v terénu seznamují s probíhajícími i chystanými investicemi v kultuře
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj, Vsetín, Val. Meziříčí – S investičními akcemi, které v současné době realizují, nebo připravují k realizaci krajské příspěvkové organizace z oblasti kultury, se postupně seznamují krajští radní Zuzana Fišerová a Zbyněk Fojtíček. Jako první navštívili několik objektů spravovaných Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, jimiž zástupce kraje provedl ředitel Tomáš Vitásek, a také Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kterou radním představil ředitel Libor Lenža.
   „Postupně se chci seznámit s tím, jak probíhají práce na velkých projektech obnovy našich muzeí, na něž Zlínský kraj získal dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a zároveň se přímo na místě dozvědět o dalších zamýšlených investičních záměrech našich příspěvkových organizací, abychom mohli vyhodnotit jejich naléhavost z hlediska finančních možností kraje,“ sdělila radní Zuzana Fišerová zodpovědná za kulturu a školství. „Zajímala mě kalkulace projektů a také důvody, kvůli nimž bývá někdy překračován původně uzavřený rozpočet. Rovněž jsme se dotkli problematiky udržitelnosti projektů, zdali se dostatečně ve fázi přípravy domýšlejí požadavky na následné reálné provozní náklady,“ uvedla radní Fišerová, která ocenila, že se muzeum snaží udržet kontakt s návštěvníky i v době lockdownu  prostřednictvím on-line prohlídek  nebo interaktivních her pro děti na svých webových stránkách http://portal.muzeumvalassko.cz/
   V diskusi zaznělo, že při opravách kulturních památek, často dochází k přečerpání rezerv kvůli specifickým požadavkům ze strany památkářů.
   Radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice a dotace, konstatoval: „Dlouhé roky se do kultury neinvestovalo a teď se tento dluh začíná projevovat. Velké evropské dotace do kultury se přiznávají poměrně výjimečně, a tak je velmi dobře, že Zlínský kraj díky získaným grantům může nyní zhodnocovat svůj kulturní majetek.“
   I objekty v nedávné minulosti již renovované vyžadují průběžné investice a údržbu. Příkladem je třeba park přiléhající k zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. „Před deseti lety zde byla provedena rozsáhlá obnova, a přesto bychom v současnosti potřebovali asi dva miliony korun do revitalizace zeleně. Stáří některých stromů je okolo dvou set let a některé jsou silně napadeny jmelím. Kvůli bezpečnosti jsou nutné i ořezy podle aktuálních dendrologických posudků,“ řekl Tomáš Vitásek, ředitel Muzea regionu Valašsko, které zajišťuje správu zámku i parku.
   Muzeum regionu Valašsko je velmi progresivní v edukativních programech zaměřených na děti a mládež. V roce 2015 získalo za edukační činnost cenu Ministerstva kultury Gloria Musaealis. Na tomto svém potenciálu staví i další rozvojové záměry. „Protože systematicky cílíme především na nejmladší generaci, snažíme se nabídnout multidisciplinární výstupy s využitím moderních technologií,“ zmínil ředitel Vitásek.
   Radní si prohlédli nejen zámek ve Vsetíně, v němž Muzeum regionu Valašsko sídlí, ale také další objekty, které pod tuto organizaci spadají: hvězdárnu ve Vsetíně, odsvěcený Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí sloužící k pořádání kulturních a společenských akcí, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kde právě probíhá čilý stavební ruch a budují se nové expozice a depozitář, ale i zajímavý prohlídkový okruh v půvabném zámku v Lešné u Valašského Meziříčí s přilehlým parkem a vzácnými druhy dřevin i rostlin.
   Členové rady společně s dalšími zainteresovanými pracovníky krajského úřadu navštívili také Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, která je samostatnou příspěvkovou organizací Zlínského kraje a rovněž má připraveny své rozvojové projekty, které přiblížil ředitel Libor Lenža. Hvězdárna spolupracuje  s řadou univerzit i dalších partnerů z vědecké sféry nejen z České republiky.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje