Pracovníci v sociálních službách si vyzkoušeli simulaci stáří
Pracovníci v sociálních službách si vyzkoušeli simulaci stáří
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Charita Zlín připravila pro své zaměstnance akci Na chvíli seniorem, jejímž cílem bylo vyzkoušet si běžné projevy stáří. Speciální geronto-oblek, který simuluje stařecký pohyb se všemi omezeními pohybovými, zrakovými i sluchovými, dnes otestovala také krajská radní Michaela Blahová.
   „Vyzkoušet si geronto-oblek bych doporučila každému. Umožňuje lépe pochopit projevy stáří, nemoci. Je důležité vžít se do situace, kdy člověk skutečně nemůže koordinovat své pohyby, musí se vyrovnat s různými nemocemi, limity. Například simulace třesoucích rukou ukázala, v jak těžké situaci se ocitají lidé s Parkinsonovou nemocí. Pečující osoby tak musí mít dostatek empatie, pochopení pro lidi s omezením. Děkuji Charitě za uspořádání této poučné aktivity,“ sdělila krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   Zlínská Charita poskytuje sociální, zdravotní a návazné či doplňkové služby osobám téměř všech věkových kategorií. Převládá péče o seniory. „Pracovníkům v sociálních službách může fyzický prožitek pomoci lépe pochopit, co jejich uživatel prožívá, jak se cítí,“ uvedla Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín. „Každého člověka vždycky něco bolí. Tohle je ale úžasná zkušenost, protože když hlava chce a tělo opravdu nemůže, to je velmi náročné. Každý by to měl zkusit, aby v sobě probudil úctu a respekt ke stáří,“ doplnila paní Hanka, terénní pečovatelka.
   Na realizaci akce Na chvíli seniorem se podílel Institut vzdělávání APPS ČR, který pořádá akreditované kurzy a školící akce pro pracovníky v sociálních službách.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje