Poutníci se vydali z Velehradu do Nitry, pěšky zdolají 200 kilometrů
Poutníci se vydali z Velehradu do Nitry, pěšky zdolají 200 kilometrů
foto: Martin Peterka

Zlínský kraj – Putování z Velehradu do Nitry po Cyrilometodějské stezce v pondělí zahájilo přes dvacet poutníků, které od dvě stě kilometrů dlouhé cesty neodradilo ani horké letní počasí. Několikadenní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje poutníci zakončí ve starobylé Nitře na Slovensku.

Putování, které organizuje poutník Petr Hirsch, odstartovalo z Velehradu v pondělí 27. června a skončí 4. 7. u Nitranského hradu. Tady předají perníková srdce od obce Velehrad představitelům města, kraje a Nitranského biskupství. Právě ti pořádají cyrilometodějské a Pribinovy slavnosti „Nitra, milá Nitra".

V Archeoskanzenu v Modré dostali poutníci pro samotného Pribinu, prvního historicky známého nitranského knížete, který během slavností ožívá, repliku středověké keramické čutory zhotovené podle archeologického nálezu ve Starém Městě. Dojde tak k připomenutí společné velkomoravské historie i výročí 1200 let první písemné zmínky o Moravanech.

„Jsem rád, že poutníci tímto symbolickým putováním připomenou společnou kulturní tradici i naši současnou spolupráci s Nitranským samosprávným krajem, městem Nitra, Univerzitou Konštantína Filozofa a dalšími organizacemi," uvedl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje.

S využitím tiskové zprávy Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Průběh putování lze sledovat na facebooku @putujmebezhranic

Ing. Martina Janochová, stálý sekretariát, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.