Poskytovatelé sociálních služeb budou moci žádat o dotace
Poskytovatelé sociálních služeb budou moci žádat o dotace
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výzvu k podání žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje pro rok 2021. Finanční podpora je určena na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi. Maximální finanční rámec činí 25,89 milionu korun.
   „Poskytovatelé sociálních služeb budou moci posílat žádosti o podporu prostřednictvím aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 23. do 30. července 2021. Důvodem finanční podpory je zajištění sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje v dostatečné kapacitě a kvalitě,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
   O výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby bude rozhodováno na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje nejpozději do konce září 2021. Výzva k podání žádostí bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje.
Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel jsou zveřejněny na portále MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-aplikaci
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje