Poskytovatelé sociálních služeb budou moci žádat o dotace na příští rok
Poskytovatelé sociálních služeb budou moci žádat o dotace na příští rok
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje na svém pondělním jednání schválila program pro poskytování finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje pro rok 2022. O dotace budou moci poskytovatelé sociálních služeb žádat od 6. do 12. listopadu.
   „Finanční podpora je určená k zajištění sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to v dostatečné kapacitě, kvalitě a s odpovídající místní dostupností. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci o podporu žádat prostřednictvím aplikace OKslužby,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
   Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále Ministerstva práce a sociálních věcí:
Pro poskytovatele sociálních služeb (mpsv.cz)
   O výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby rozhodne Zastupitelstvo Zlínského kraje nejpozději do konce 1. čtvrtletí roku 2022.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje