Počet pacientů s Alzheimerovou nemocí stále narůstá
Počet pacientů s Alzheimerovou nemocí stále narůstá
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Alzheimerova nemoc je celosvětově významným zdravotní a socioekonomickým problémem současnosti. V souvislosti s prodlužováním lidského věku počet pacientů s touto nemocí stále narůstá. I proto si 21. září připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.

Alzheimerovou nemocí trpí ve věkové skupině 65 let každý desátý člověk, v 80 letech je to každý pátý a v 90 letech každý druhý. „Zcela přesná čísla výskytu Alzheimerovy nemoci v České republice nejsou známá, odhaduje se počet 100 000 pacientů. Ve Zlínském kraji je odhad celkem 4 400 pacientů, v současnosti s predikcí 11 100 pacientů do roku 2030,“ uvedl primář Neurologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Jan Bartoník a doplnil: „Základním rizikovým faktorem je věk, z těch dalších potom genetické dispozice, ženské pohlaví, nízká úroveň vzdělání, hypertenze, diabetes, poruchy metabolismu lipidů, kouření, nízká pohybová aktivita nebo nedostatek duševní činnosti.“

Alzheimerova nemoc je onemocnění s plíživým začátkem, dávno před výskytem prvních symptomů. Onemocnění se projeví poruchou poznávacích (kognitivních) funkcí, dominantně poruchou krátkodobé paměti. „Charakteristicky především poruchou vybavování jmen nebo zapomínáním úkolů. Postupně se zhoršující paměť vede k omezení pracovních schopností, časem k omezení běžných denních aktivit a projevem dalších kognitivních poruch, jako je plánování, jazykové a zrakově prostorové schopnosti a podobně. Dochází také k poruchám chování a dalším neuropsychiatrickým poruchám, stav postupně vede k plné závislosti na pomoci okolí, eventuálně k nutnosti institucionální péče,“ řekl primář zlínské neurologie Jan Bartoník.

Léčba Alzheimerovy nemoci v současnosti spočívá v podávání léků, které mohou zpomalit průběh nemoci, nemohou ji však vyléčit. Kauzální (příčinná) léčba zatím není možná, v současnosti však budí naděje nová biologická léčba monoklonálními protilátkami, která je ale efektivní jen v časných stadiích onemocnění. „I pro léčbu kognitivy je důležité zahájit léčbu včas, již ve fázi úvodních symptomů. Sám pacient může ovlivnit průběh onemocnění svým způsobem života. Nutná je dostatečná pohybová aktivita, sociální kontakt, učení se novým věcem. Samozřejmá je prevence nebo účinná léčba hypertenze, diabetu, hyperlipidemie,“ upřesnil primář Neurologického oddělení KNTB MUDr. Jan Bartoník a dodal: „U nás v krajské nemocnici máme poradnu pro pacienty s demencí a jinými neurodegenerativními onemocněními nervového systému. V plánu je vytvoření Centra vyšší specializované péče pro pacienty s Alzheimerovou demencí. Návrh na zřízení těchto center v současnosti zpracovává Česká neurologická společnost, naše pracoviště splňuje požadavky pro zařazení do této plánované sítě. Disponujeme možností diagnostikovat nemoc včas, a to klinicky i vyšetřovacími metodami jako je vyšetření mozkomíšního moku nebo metoda amyloidového PET CT vyšetření. A i když Alzheimerovu nemoc bohužel dosud neumíme vyléčit, naším cílem je poskytnout léčebnou péči co nejdříve. Tak abychom zkvalitnili život pacientům s touto závažnou diagnózou.“

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB