Pacienti s roztroušenou sklerózou mají vlastní záhon – v Květné zahradě v Kroměříži
Pacienti s roztroušenou sklerózou mají vlastní záhon – v Květné zahradě v Kroměříži
foto: Veronika Ostrá

Zlínský kraj – Padesát slunečnic zasadili v úterý pacienti s roztroušenou sklerózou v Květné zahradě v Kroměříži. Záhon s jasně žlutými květy, které jsou symbolem roztroušené sklerózy a také projektu Rozsviťme Českou republiku, bude součástí zahradní expozice až do podzimu.
   „Slunečnice každé ráno otáčí hlavu za sluncem a jde vstříc nové naději – stejně jako lidé s roztroušenou sklerózou. Pacienti na nemoc, která je stále opředena řadou mýtů, upozorňují v rámci akce Rozsviťme Českou republiku,“ vysvětluje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, jenž projekt organizuje s podporou regionálních organizací Unie ROSKA.
  „Záhon s vysazenými slunečnicemi bude až do podzimu součástí zahradní expozice kroměřížské Květné zahrady. Lidé, kteří kolem něj projdou, se z informační tabule dozví více o činnosti naší organizace a projektech na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou,“ popisuje Pavlína Kovalová, předsedkyně Unie Roska Kroměříž. Záhon se nachází v holandské části zahrady.
   Dalšími padesáti slunečnicemi obdarovali v červnu pacienti s roztroušenou sklerózou dobrovolníky, kteří v době koronavirové epidemie zdarma šili roušky pro obyvatele Hulína. Slunečnice jim rozdali při slavnostním otevření Relaxační zahrady u hulínské Městské knihovny.
   Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známá. Propuká většinou v mladším věku, obvykle již kolem 30. roku života. Častěji postihuje ženy. Projevy roztroušené sklerózy jsou různorodé, nejčastěji se objevují poruchy hybnosti a citlivosti, postižení zraku, poruchy rovnováhy, únava a bolest. Pro roztroušenou sklerózu je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto je těžká i léčba či prevence. V Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc.
O Nadačním fondu IMPULS
   Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.
O Unii ROSKA
   Posláním Unie ROSKA je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie ROSKA ve své činnosti navázala na spolky ROSKA, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) a její evropské platformy EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou realizuje 26 samostatných regionálních spolků ROSKA. Unie ROSKA má celorepublikovou působnost ve všech krajích ČR a má asi 1 500 členů. V současné době stojí v čele Unie ROSKA sedmičlenná výkonná rada.
   Kroměřížská ROSKA již více než 28 let aktivně pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou nejen na Kroměřížsku, organizuje cvičení, speciální neurorehabilitaci, rekondiční pobyty, sociální poradenství, ergoterapii, přednášky, setkávání i výlety členů – zkrátka vše, co nemocným lidem a jejich blízkým pomáhá. Více informací na www.roska-kromeriz.cz.
Mgr. Veronika Ostrá