Oceněná Markéta Stříteská: Náplní mé práce je, aby lidé byli šťastní
Oceněná Markéta Stříteská: Náplní mé práce je, aby lidé byli šťastní
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj, Val. Meziříčí – Ve dnech 4. až 10. října probíhá 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní oceněné Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.

Markéta Stříteská
   Jednou z oceněných je Markéta Stříteská, která pracuje v Domově se zvláštním režimem ve Valašském Meziříčí. Vytváří program a zázemí pro cílovou skupinu klientů, jimiž jsou lidé s určitými formami demence nebo Parkinsonovou či Alzheimerovou nemocí.
   Ve zdůvodnění nominace na ocenění paní Stříteské se píše: „Její práce se vyznačuje obětavostí, profesionalitou, individuálním přístupem ke klientům a velkým osobním nasazením.“
   Když Markéta Stříteská vypráví o svém povolání, z jejího hlasu vyloženě jiskří nadšení. „Já všem povídám, že pracovní dobu prozpívám. Ano, hodně si s klienty zpíváme a trénujeme paměť. Třikrát týdně k nám chodí harmonikář. Také jsme tady vytvořili takovou prvorepublikovou zahrádku a všichni mají možnost pracovat venku. Dělá jim to dobře, jsou to lidé, kteří byli zvyklí tvrdě pracovat, ať už na polích nebo v továrnách, a reálná práce, kterou dobře znají, jim přináší potěšení mnohem větší, než nějaké uměle vytvořené aktivity,“ říká paní Stříteská.
   V domově, který má kapacitu 42 lůžek, také koordinuje dobrovolníky, kteří jsou pro zařízení velkou posilou. Společně s klienty chodí na procházky, do obchodu, a ven na čerstvý vzduch vyvážejí na pojízdných postelích i ležící pacienty. Pokud je normální epidemiologická situace, zúčastňují se kulturních akcí jako je například Cimbálfest. Všichni v domově si potrpí na oslavy narozenin, do nichž se zapojují i rodiny.
   „Naši klienti jsou věřící lidé, proto přirozenou součástí života jsou bohoslužby, pobožnosti, čas pro modlitbu. Nově jsme se zapojili i do paliativní péče, a tak máme krásnou příležitost doprovázet člověka, když už se loučí. Chci, aby lidé u nás byli šťastní po celou dobu – když přijdou, a i když odcházejí. To je náplň mé práce, kterou miluji,“ konstatuje paní Stříteská.
  Na otázku, co bylo na začátku jejího povolání, má jednoduchou odpověď: „Každý to má tak, jak vyrostl. Já jsem vyrůstala mezi starými lidmi, sama jsem maminkou tří dětí, a tak mi to připadá přirozené.“

Diakonie Valašské Meziříčí
   Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí je součástí Diakonie Valašské Meziříčí, křesťanské nestátní neziskové organizace, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. „Poskytujeme zdravotnické služby pro nemocné a umírající, dále služby k podpoře domácí péče, sociálně pobytové služby, služby pro osoby se zdravotním postižením, a to včetně jejich zaměstnávání. Důležitou součástí naší činnosti je také vzdělávání. Mottem našeho působení je pomáhat všem klientům s respektem a úctou a poskytovat kromě zdravotní a sociální péče také emoční a duchovní podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné,“ sdělila ředitelka organizace Květoslava Othová.
   Více na www: https://www.diakonievm.cz/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje