Oceněná Markéta Krhutová: Azylové domy lidem pomáhají uplatnit se v životě
Oceněná Markéta Krhutová: Azylové domy lidem pomáhají uplatnit se v životě
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj, Val. Meziříčí – Ve dnech 4. až 10. října proběhl 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní oceněné Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.

Markéta Krhutová
   Mezi sedmi držitelkami letošního krajského ocenění „Pracovník sociálních služeb“ je také Bc. Markéta Krhutová, vedoucí služby Azylový dům, která spadá pod Charitu Valašské Meziříčí.
   Zaměstnanci této služby o své vedoucí na webu organizace v souvislosti s jejím oceněním mj. píší: „Markéta pracuje v našem azylovém domě již 20 let. Prošla všemi pracovními pozicemi, a tak si velmi dobře uvědomuje a zná úskalí každé z nich. Díky tomu dokáže své kolegy podržet a podpořit v nelehkých situacích, k nimž při práci v azylovém domě často dochází. Na prvním místě je pro ni vždy člověk a jeho příběh. Ví, že práce s lidmi v azylovém domě je mnohdy náročná a plná emocí, které však mohou pracovníka limitovat. Aktivně a se zájmem naslouchá problémům a vždy se snaží najít konstruktivní řešení. Markéta není jen odborník na správném místě, ale také skvělá ženská, která se ráda směje a umí si udělat legraci sama ze sebe.“
   Azylový dům je určen pro matky s dětmi, těhotné, nebo ženy usilující o získání dětí do své péče. Služba je určena především těm ženám, které zažívají domácí násilí, nebo potřebují podporu a vedení při péči o děti a domácnost, a které ztratily bydlení z nejrůznějších sociálních důvodů, ale třeba také – i když to spíše výjimečně – v případě přírodních a jiných katastrof. Klientkám musí být alespoň 18 let. Azylový dům disponuje 12 bytovými jednotkami s kapacitou 40 lůžek.
   „Naše klientky jsou přechodně ubytovány v zařízených garsoniérách, v nichž mají k dispozici kuchyňský kout s vařičem, lednicí a nádobím; sprchový kout a WC. Nejsme však pouze ´ubytovací zařízení´. S klientkami komplexně pracujeme a pomáháme jim naučit se samostatně a zodpovědně fungovat. Není výjimkou, že něco nezvládají, protože například vyšly z prostředí, které je negativně ovlivnilo a teď mají příležitost změnit způsob života, posunout se dál,“ popisuje smysl služby Markéta Krhutová.
   Na otázku, zdali ženy azylový dům vyhledávají samy, iniciativně a „dobrovolně“, anebo spíš na doporučení sociálních úřadů, např. orgánů péče o děti, odpovídá paní Markéta příměrem: „Asi nikdo z nás nespěchá rád do nemocnice, ale jde tam, když ví, že se může vyléčit a uzdravit. Občas říkám, že vedle sochy Svobody by měla stát i socha Zodpovědnosti, aby si lidé uvědomili, že tyto dvě věci spolu souvisí.“
   Ženy, které se ocitají v azylovém domě, potřebují v něčem pomoci. U obětí domácího násilí je to především ochrana a bezpečí. Pro jiné je důležité posílit své kompetence, získat dovednosti, které jim třeba nikdo nepředal, vypořádat se s něčím, s čím si ve svém životě neví rady. Řadě z nich se to podaří poměrně brzy, jiné se vracejí, případy jsou hodně individuální, a proto také pracovníci služby ke všem klientkám přistupují individuálně.
   „V tom, jak je služba azylový dům veřejností vnímána, se často pohybujeme mezi dvěma krajními extrémy: Na jedné straně je to určitá stigmatizace, na druhé straně až bezbřehá ochota pomáhat například materiálními dary. Každá z těchto poloh je něčím problematická, protože pomoc musí být cílená a spojená i s motivací těch, pro něž je určena. A samozřejmě stigma ´člověka z azyláku´ nikomu při návratu do běžného života také nepomůže. Je to zkrátka docela složitá práce a často jsme v roli mediátorů, kteří musí obrušovat hrany sociálního konfliktu. Ale vidíme v této službě smysl, protože lidem, kteří by byli ztraceni, pomáhá uplatnit se v životě,“ říká Markéta Krhutová.

Charita Valašské Meziříčí
Azylový dům pro matky s dětmi spadá pod Charitu Valašské Meziříčí, což je nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní, sociálně-výchovné, vzdělávací a humanitární služby. Je součástí Charity České republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu.                                                                                                                                      Více na www.valmez.charita.cz/                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje