Oceněná Hana Davidová: Je potřeba ptát se, proč lidé selhávají a nenahlížet na ně s předsudky
Oceněná Hana Davidová: Je potřeba ptát se, proč lidé selhávají a nenahlížet na ně s předsudky
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj, Pržno – Ve dnech 4. až 10. října probíhal 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní oceněné Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.
   Jednou z oceněných osobností je Bc. Hana Davidová, která pracuje v Domově se zvláštním režimem Pržno, spadajícím pod krajskou příspěvkovou Sociální služby Vsetín.
   V nominaci na vyznamenání paní Davidové je psáno: „Hledá, zpracovává a nastavuje vhodné přístupy ke klientům, kteří trpí chronickým duševním onemocněním. Z pozice manažera transformace se zaměřuje na práva klientů a individuální péči.“
   Domov se zvláštním režimem v Pržně je určen dospělým mužům a ženám, starším 40 let, jejichž duševní stav je kvůli předchozí závislosti na alkoholu do té míry poznamenán, že potřebují sociální i psychoterapeutickou pomoc a určitou míru podpory, aby se mohli alespoň částečně vrátit k běžnému fungování ve společnosti.
   „Máme u nás 64 klientů, mezi nimiž převažují muži. Jsou to lidé, kteří svůj život zpravidla prožívali buď v psychiatrické léčebně, nebo na ulici a nemají kam jít,“ přibližuje účel domova Hana Davidová. Je si vědoma toho, že služba, kterou poskytují, není veřejnosti dostatečně známá a navíc pohled na ni bývá často zastíněn předsudky. „Na člověka závislého na alkoholu se bohužel stále pohlíží jako na někoho, kdo si za všechny své problémy může sám. Ale i na tyto lidi bychom se vždy měli dívat s pochopením a lidskostí, protože vždy existují důvody, proč selhávají. Víme, čím si prošli a proč se dostali na sociální dno. O to víc nás potom těší každý jejich úspěšný krůček na cestě do ´normálního´ života,“ říká Hana Davidová.
   S muži a ženami v domově pracují individuálně a podporují je v tom, aby se nejen dokázali postarat o běžné denní povinnosti, ale aby se také mohli uplatnit na chráněném trhu práce. „Mnozí naši klienti jsou velmi šikovní a možnost jakkoliv pracovat, případně tvořit umělecká díla v rámci arteterapie je velmi naplňuje,“ konstatuje paní Davidová. Nesmírně si váží vstřícného přístupu ze strany obce Pržno – například při pořádání výstav, kde mohou klienti prezentovat to, co v domově vytvořili. „Chci poděkovat paní starostce za to, jak nám obec pomáhá začleňovat se do života místní komunity. Myslím, že to není úplně běžné, ale je to pro nás a pro naše klienty hodně důležité,“ říká Hana Davidová, která se své specializaci věnuje již od roku 2002 a stále ji baví. Potvrzují to její slova: „Nejvíc mě těší změny a pokrok nejen v možnostech samotné sociální služby, kdy se pořád učíme něco nového, ale hlavně mě těší i změny k lepšímu, které vidíme u řady klientů. To dává naší práci smysl.“

Sociální služby Vsetín
   Domov se zvláštním režimem Pržno je součástí krajské příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, která poskytuje služby v 12 zařízeních, a to jednak seniorům, dále pak osobám s mentálním a zdravotním postižením a již zmíněné skupině klientů s duševním onemocněním vzniklým v důsledku alkoholu.
   „Ke všem našim klientům přistupujeme tak, aby nikdo nepochyboval o své hodnotě a důstojnosti. Práci v sociálních službách stavíme na principu důvěry, respektu, zodpovědnosti, lidskosti a partnerství,“ sdělila ředitelka organizace Michaela Pavlůsková.
   Více o organizaci na: https://sluzbyvsetin.cz/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje