Oceněná Eva Hanuliaková: Lidem v krizi často pomůže už to, že můžou svůj problém ventilovat
Oceněná Eva Hanuliaková: Lidem v krizi často pomůže už to, že můžou svůj problém ventilovat
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj, Vsetín – Ve dnech 4. až 10. října probíhá 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní oceněné Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.

Eva Hanuliaková
   Jednou ze sedmi oceněných žen je Mgr. Eva Hanuliaková, která působí ve vsetínském pracovišti Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, krajské příspěvkové organizace.
Ve zdůvodnění nominace na vyznamenání paní Evy se můžeme dočíst, že už 31 let obětavě a zodpovědně pomáhá klientům v oblasti zdravotních a sociálních služeb.
   „Zjednodušeně řečeno v naší organizaci poskytujeme pomoc lidem, kteří řeší osobní, manželské, partnerské, rodinné a vůbec vztahové problémy, a to i včetně těch, kde bohužel dochází k domácímu násilí nebo toto nebezpečí reálně hrozí,“ přibližuje náplň své práce paní Hanuliaková. Poskytuje nejen odborné sociálně právní poradenství, ale zároveň je také mediátorkou.
   „Když lidé přicházejí například s tím, že se rozhodli pro rozvod nebo rozchod a zajímají se, jak to udělat s péčí o děti, poskytneme jim všechny informace sociálně právního charakteru, které potřebují. Sami se pak rozhodují, co ve svém životě dále podniknou, co je pro ně v danou chvíli nejvhodnější. Současně jim nabízíme možnost svůj problém řešit s druhou stranou formou rodinné mediace.    Některým párům skutečně pomůže vykomunikovat svůj problém ve spolupráci s třetí osobou. Někdy stačí, když vyslechnou a pochopí toho druhého a zároveň jsou sami vyslechnuti a pochopeni, nebo oba pod vedením mediátora vzájemně spolupracují při hledání nového řešení,“ říká Eva Hanuliaková.
   Podle zkušeností sociální pracovnice by člověk měl co nejdříve svůj problém otevřít a pojmenovat, nedusit ho v sobě, neoddalovat jeho řešení. Někdy totiž stačí třeba jen jedna konzultace s někým nezávislým a nestranným, aby se klient „pohnul z místa“ a našel východisko ze situace, kterou sám vnímá jako bezvýchodnou. „Klient se následně sám rozhodne, jak svůj problém řešit, aby opět získal osobní stabilitu a vše zvládl vlastními silami. Jsou prostě věci, se kterými nechceme přidělávat starosti rodičům a ani o tom nejde mluvit s kamarádkou,“ podotýká paní Eva.
   Při poskytování služeb se klient může spolehnout na naprostou diskrétnost: nemusí se nijak legitimovat a může vystupovat anonymně, služba je bezplatná.
   Paní Hanuliaková ve své práci oceňuje týmovou spolupráci kolegyň v celé organizaci, podporu má i ve své rodině a nejvíc ji, jak říká, dobíjí její malý vnouček.
   Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Centrum tvoří tři samostatná pracoviště poskytující sociální služby, které svým charakterem na sebe úzce navazují. Jsou to:

Poradenské centrum
Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby Poradenského centra jsou poskytovány na pracovištích ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

Intervenční centrum
Intervenční centrum nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilím, a to na pracovištích ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

Centrum náhradní rodinné péče
Centrum náhradní rodinné péče nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče.
   Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, nestranně, diskrétně, nezávisle a s individuálním přístupem ke klientovi.
   Více na https://www.centrum-poradenstvi.cz/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje