Obnova Libušína byla oceněna v soutěži Stavba roku Zlínského kraje
Obnova Libušína byla oceněna v soutěži Stavba roku Zlínského kraje
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Do soutěže, kterou organizuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, bylo přihlášeno 43 projektů dokončených v roce 2020. Soutěžilo se v sedmi kategoriích a odborná komise udělila šest hlavních cen a patnáct čestných uznání. Členové poroty, v níž figurují i zástupci Zlínského kraje, na závěrečném hodnocení konstatovali, že úroveň přihlášených staveb jak po stránce architektonické, technické i kvality provedení je na velmi vysoké úrovni.
   V devatenáctileté historii o nejhodnotnější stavební počin ve Zlínském kraji bylo pouze šestkrát uděleno nejvyšší ocenění - Cena GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Za rok 2020 ji porota udělila stavbě „Libušín - vědecká rekonstrukce národní kulturní památky, obnova objektu po požáru“.
   Také hejtman Radim Holiš využil příležitosti svým oceněním vzdát hold právě obnově Libušína. Zdůvodnil to slovy: „Pustevny jsou jedinečné místo ve Zlínském kraji a jsem velmi rád, že jsou opět kompletní. Libušín je symbolem Pusteven, jde nejen o připomínku architekta Jurkoviče, ale jedná se o součást typické architektury Zlínského kraje. Obnova roubené národní kulturní památky si vyžádala dlouhých šest let. Stojí za ní kvalitní ruční práce, tradiční techniky a současně úcta k tomu místu. A také díky vědecké rekonstrukci dnes stojí na svém místě věrná kopie této stavby. Všem, kteří se na znovuzrození Libušína podíleli, patří velké díky.“
   Součástí soutěži je také Cena novinářů, která zamířila do Spytihněvi, a sice – jak se uvádí ve zdůvodnění – „za svěží a nápaditě navrženou letní vyhlídkovou terasu, která se stala součástí restauračního provozu v oblíbeném přístavišti na Rejdě na Baťově kanálu. Elegantní lehká ocelová konstrukce s palubovými terasami pro posezení a vyhlídku pod lanovím se stínícími plachtami je vzdušnou stavbou – fenoménem, který k přístavišti výletních lodí bytostně patří“.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje s využitím tiskové zprávy pořadatelů