Nominujte inspirativní pracovníky ve školství na ocenění
Nominujte inspirativní pracovníky ve školství na ocenění
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zlínský kraj vyzývá veřejnost k podání návrhů na ocenění pracovníků ve školství. Návrhy je možné na krajský úřad zaslat do 16. února. Oceněním chce kraj vyzdvihnout profesionální a lidské kvality učitelů, vychovatelů a dalších pracovníků ve školství.

Výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Do nominací se může zapojit pedagogická i nepedagogická veřejnost, představitelé samospráv a další instituce a organizace. Uzávěrka návrhů bude 16. února.

„Oceněním chceme dát najevo, že si pracovníků ve školství vážíme, dodat jim chuť do další práce a veřejně vyzdvihnout jejich profesionální a lidské kvality. Práce s dětmi a mládeží je náročná. Vyžaduje trpělivost a učitelé, vychovatelé a další pracovníci ve školství se podílejí na vzdělávání a rozvoji naší mladé generace,“ uvedla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu.

Podaný návrh musí obsahovat:

· Vyplněný nominační formulář
· Profesní životopis navrhovaného kandidáta
· Zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jedné strany A4

Zdůvodnění návrhu musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. „Požadujeme uvedení konkrétních údajů o kandidátovi navrženém na ocenění, tedy o jeho pedagogické nebo nepedagogické činnosti a dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu a podobně,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

Každý navrhovatel může k ocenění navrhnout pouze jednoho kandidáta. Návrhy je možné posílat na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043 709, e-mail jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz
Výzva včetně nominačního formuláře bude zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje.

Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje