Návštěvnost Zlínského kraje vloni opět vzrostla
Návštěvnost Zlínského kraje vloni opět vzrostla
foto: ilustrační foto: město Kroměříž

Zlínský kraj – Podle údajů vydaných ve čtvrtek 8. února Českým statistickým úřadem, pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje zahájený před 5 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.
   Dle dnešní zprávy Českého statistického úřadu v roce 2017 přijelo do Zlínského kraje 721 332 hostů, kteří zde strávili 2 118 633 přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 5 %), tak počet přenocování (+ 3%). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v roce 2017 přijelo o 4,3% více než v roce 2016, ještě vyšší dynamiku (+8,5 %) vykazuje přírůstek počtu cizinců.
Průměrná délka přenocování v roce 2017 se prakticky nezměnila a zůstává na hodnotě 3 přenocování na jednoho hosta. Tuto hodnotu překračují pobyty hostů z Rakouska (3,36 noci) a Ruska (3,3 noci), naopak nejkratší dobu zde přenocují Poláci (1,68 noci).
   Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám, s výjimkou rakouského a polského trhu, kde došlo k nepatrnému snížení počtu hostů v řádu 0,1%, ale to je u Poláků kompenzováno zvýšením počtu přenocování. Všechny ostatní trhy vykazují růst, za povšimnutí stojí zejména návrat hostů z Ruska.
PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.