Náměstek hejtmana Lubomír Traub jednal se zástupci Kroměřížska o rozvoji cestovního ruchu
Náměstek hejtmana Lubomír Traub jednal se zástupci Kroměřížska o rozvoji cestovního ruchu
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Seznámit se s prací oblastního destinačního managementu na území Kroměřížska, který je jedním ze čtyř destinačních managementů podporovaných finančně i metodicky Zlínským krajem, bylo cílem jednání, které inicioval náměstek hejtmana Lubomír Traub. Jednání se v Kroměříži zúčastnili starosta města Jaroslav Němec, dále místostarostka Daniela Hebnarová a také Alena Horáková, manažerka oblastního destinačního managementu Kroměřížsko.
   Úkolem oblastních destinačních managementů je pracovat přímo v území se subjekty činnými v cestovním ruchu a vytvářet tak prostor pro spolupráci mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.
„Budeme hledat cesty, jak prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a oblastních destinačních managementů motivovat turistu, který do Zlínského kraje přijede, ať už na výlet, dovolenou nebo do lázní, aby u nás v kraji navštívil i další místa. Například lázeňský host v Luhačovicích by se měl vhodnými prostředky dozvědět, co nabízí Kroměříž či další zajímavá místa v kraji. Stěžejní úlohu v tomto hraje samozřejmě krajská Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, jednotlivé oblastní destinační managementy se svými partnery v území by měly být tím nástrojem, který pomůže tuto myšlenku převést do praxe,“ uvedl náměstek Lubomír Traub s tím, že jednodenní návštěvník Zlínského kraje, který si sem zajede na výlet, by měl být motivován také k tomu, aby se opět vrátil i na delší dobu.
   Jak informovali představitelé Kroměříže, město každoročně monitoruje počet a pohyb turistů přes data operátorů (anonymně), a tím získává nejen cennou zpětnou vazbu na své i destinační marketingové aktivity, ale rovněž si může díky tomu vydefinovat, odkud turisté jezdí méně a poté zde přesně zacílit kampaň k návštěvě města. Starosta Jaroslav Němec navrhl, aby se podobné analýzy aplikovaly i v rámci celého Zlínského kraje.
   Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že Zlínský kraj má turistům rozhodně co nabídnout a má velký potenciál stát se jednou z TOP destinací v České republice. Jeho jedinečnost tkví právě v rozmanitosti jak jednotlivých oblastí, tak měst a míst. Od kulturně-historického dědictví, památek UNESCO, přes moderní architekturu, přírodní bohatství, tradice, které jinde nejsou, gastronomii i síť turistických a cykloturistických tras. Každá oblast Zlínského kraje je jedinečná a má na svém území nějaký TOP cíl. Na Kroměřížsku je to bezesporu komplex Arcibiskupského zámku a zahrad zapsaný na seznamu UNESCO.
   „Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo společnými silami sjednotit komunikaci mezi krajem, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, oblastními destinačními managementy a dalšími sektory cestovního ruchu tak, aby byla přátelská a inspirující. Zástupce Kroměřížska jsem ujistil o tom, že se na mě mohou kdykoliv přímo obrátit s jakýmkoliv podnětem či problémem,“ uzavřel Lubomír Traub.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje