Nálezce zlatého pokladu bude odměněn
Nálezce zlatého pokladu bude odměněn
foto: Muzeum regionu Valašsko

Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje doporučili zastupitelům poskytnout finanční dar ve výši 145 tisíc korun náhodnému nálezci 74 zlatých mincí, který poklad objevil loni v lesnaté oblasti Hostýnských vrchů. Vedle uvedeného daru přináleží nálezci zákonná odměna, a to v tomto případě do výše hodnoty drahých kovů, z nichž jsou mince zhotoveny.
   „Najít poklad je samo o sobě jakousi odměnou, ale tím to nekončí. V případě nálezu mincí jde o kulturní dědictví, které musíme chránit a uchovat pro další generace. Nález totiž představuje jedinečnou sondu do struktury oběživa v úrovni zlaté obchodní mince v době třicetileté války na východní Moravě,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.
   Celkem bylo v pokladu, který nálezce poctivě odevzdal pracovníkům Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ukryto 74 zlatých mincí z průběhu 16. století a 1. třetiny 17. století. Nejmladší ražbou zastoupenou v pokladu je dukát biskupství Bamberk z roku 1637 a někdy po tomto roce byl zakopán do země v malém keramickém hrnku.
   O udělení odměny za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví v souvislosti s náhodným archeologickým nálezem rozhodne Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém příštím zasedání, které se uskuteční 10. listopadu 2021.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje