Na podporu sociálně zdravotních aktivit uvolní kraj více než 2 miliony korun
Na podporu sociálně zdravotních aktivit uvolní kraj více než 2 miliony korun
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí dotací na podporu sociálně zdravotních aktivit. Mezi 56 projektů rozdělí kraj celkem 2 135 000 korun. Dotace dalším 5 projektům ve výši 136 000 tisíc korun budou ještě schvalovat krajští zastupitelé.
   „Organizace dotaci využijí například na rekondiční a ozdravné pobyty, rehabilitační cvičení, výchovně vzdělávací aktivity, kroužky pro rodiče s dětmi, vzdělávání lidí s handicapem, canisterapii a další aktivity. Cílem programu je zlepšení zdravotního, fyzického i psychického stavu seniorů a osob se zdravotním postižením, dále posílení vztahů v rodině, zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců a zabezpečení bezbariérového prostření,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskový sektor.
   Žádosti o dotace v Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit mohly podávat právnické i fyzické osoby. Podporu dalším 5 projektům v celkové výši 136 000 korun bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém příštím zasedání 19. dubna.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje